2012/11 Rozdělené Bohunice

Datum: 15/11/2012 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V současnosti žijeme v Bohunicích, které jsou tak trochu rozdělené. Ne snad tolik zeměpisně, jako spíše problémy, se kterými se musí rozdělené oblasti potýkat.
Máme tu sever Bohunic, kde je v současné době relativní klid a rušivé stavební činnosti zde převážně skončily – nepočítáme-li zřízení oploceného psího výběhu. Jen na ul. Na pískové cestě je stále rušno, protože se tu buduje nový plynový rozvod.

O mnoho horší je však situace na jihu Bohunic. Stavba kanalizace, výměna vodovodního řádu a plynu způsobuje problémy, které jsme tu snad ještě neměli. V době, kdy píši tyto řádky, je již dlouhodobě uzavřena spodní část ulice Č. Růžičky. Doprava z ul. Lány je odkloněna na ul. Ukrajinskou. Tam, ale i na dalších ulicích, kolabuje doprava. Ve špičce jsou zde dlouhé kolony. Na silnicích i v ovzduší se „zabydlely“ tuny prachu, hluk stavebních strojů a nervozita řidičů. Dočasně byly zrušeny desítky, možná i stovky parkovacích míst. Večer, ale často už i ve dne, není kde zaparkovat.

Za této situace není dne, abychom nemuseli řešit nějaký problém spojený se stavbou. Mnoho emailových, nebo facebookových dotazů a připomínek směřuje právě na tuto problematiku.

Na začátku října jsem dostal vynadáno, že jsme se už úplně zbláznili, protože chceme, kvůli stavbě kanalizace, zavřít parkoviště na střeše garáží na ul. Vyhlídalova. Kde že mají všichni parkovat? Jedná se totiž přibližně o 50 parkovacích míst. K tomu je třeba říct, že tato stavba je organizována a financována z města Brna (nikoliv z úrovně naší městské části), proto ani jednotlivé uzavírky nejsou z naší vůle. Nic tedy nezavíráme. Přesto se s vedením stavby podařilo domluvit, aby toto parkoviště neblokovali (i když na uzavírku měli povolení).

Z ulice Na pískové cestě mi zase napsal jistý občan, že jim došla do schránek informace, že v tomto podzimním sychravém počasí jim chce stavební firma vypnout na celý týden plyn. Psali, že mají vše právě na plyn – topení, teplou vodu, sporák. I zde měli obyvatelé štěstí. Plynárny po jednání pochopily a uznaly, že takto nelze jednat a navrhly změnu technologického postupu. Místo přepojování celé ulice najednou, se napojují jednotlivé domy samostatně. Doba přerušení dodávky plynu se tím zkrátí na jeden den. To je jistě výrazný rozdíl.

Někdy si však problémy způsobujeme sami. Zaznamenal jsem opakovaně, že na řidiče aut, která v této tíživé situaci neparkují často úplně optimálně (ale neblokují provoz a nestojí na trávě), volají samozvaní zastánci spravedlnosti městskou policii. Ta bohužel na podnět občana musí jednat. A tak často desítky majitelů aut, parkujících v nočních hodinách ze zoufalství ne úplně v souladu s předpisy, dostanou zbytečně „mastnou“ pokutu. Přitom trocha tolerance by asi byla na místě. Vždyť jde o dočasnou záležitost. Tím ovšem nechci nabádat k porušování předpisů a zákonů. Nicméně také jsem řidič a již jsem rovněž dostal pokutu, proto tyto „nešťastníky“ marně hledající parkovací místo chápu.

Tato kritická situace otevřela, v minulém čísle nastíněnou, možnost tzv. „rezidenčního parkování“, tedy parkování určeného jen pro obyvatele Bohunic. Nyní jsme teprve ve fázi, kdy známe základní obrysy projektu a shromažďujeme názory obyvatel. Přesto mě překvapili občané některých lokalit, např. z ul. Pod nemocnicí, kteří se ozvali, že to u nich není potřeba, protože je tam parkovacích míst dostatek. Donedávna jsem si myslel, že parkovacích míst je u nás v Bohunicích všude málo.
Ale je to vlastně dobře. Ukazuje se, že před časem vybudovaná parkoviště skutečně pomohla zlepšit neutěšený stav s parkováním. Vedení městské části jistě nebude lidem nutit něco, co nechtějí.

Někdy zkraje příštího roku budou probíhat veřejná projednávání zmíněného projektu rezidenčního parkování. Tam se bezpochyby uvidíme. A kdo má chuť, může napsat, nebo se zastavit už teď. Těším se na váš názor.

Antonín Crha
místostarosta