2004/06 – Chátrající stavení za bohunickou kapličkou konečně zmizí

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Dne 11.5.2004 proběhlo v sále Nové radnice zasedání Zastupitelstva Města Brna. Každé takové zasedání je také pro městské části  významnou události, protože zastupitelé na „velké radnici“ rozhodují i o věcech, které se týkají jednotlivých městských částí. Tentokrát byly v programu, který měl více než 100 bodů, také dva důležité body, které se týkaly naší městské části. Jedním bylo schválení projektu zateplení ZŠ Vedlejší. Nejde sice o příslib peněz, ale tento důležitý dokument nám dává mandát podat si žádosti o dotace a příspěvky na tyto práce. Předběžný rozpočet je cca 21mil Kč.