MČ Brno-Bohunice bude i na rok 2013 podávat žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště.

Datum: 19/10/2012 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

S žádostmi o obnovu našeho sídliště prostřednictvím dotačního titulu „Regenerace panelového sídliště“ z prostředků MMR jsme byli poprvé úspěšní v roce 2006. Od té doby proběhlo 6 etap, které zahrnovaly celé sídliště. 

RMČ na svém zasedání 17.10.2012  schválila zpracování projektové dokumentace a žádosti na VII. etapu. Doufáme, že budeme znovu úspěšní.

Pokud uspějeme, dojde k úpravě dvorních traktů za bytovými domy na celé ulici Ukrajinské a k výstavbě parkoviště na ul. Souhrady.

V letošním roce jsme získali dotaci ve výši 4.000.000,-Kč. Mimo jiné se za tyto peníze opravily dvě hřiště na ul. Uzbecká, hřiště na ul. Moldavská, nad Tatranem a dvorní trakty za ul. Moldavskou.