Sportovní hříště a asfaltový ovál při ul. Moldavská v Bohunicích je hotov.

Datum: 17/10/2012 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

V těchto dnech jsme předali široké veřejnosti do užívání  sportovní hřiště a asfaltový ovál při ul. Moldavská.

Hřiště má, jako jediné v Bohunicích namalované lajnování na vybíjenou.

Hřiště bylo budováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci dotačního titulu Regenerace sídliště.

 

Náklady na vybudování byly 852.647,-Kč bez DPH.