Sportovní hřiště při ulici Uzbecká v Bohunicích je hotovo

Datum: 17/10/2012 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

V těchto dnech jsme předali široké veřejnosti do užívání  sportovní hřiště vedle školky na ul. Uzbecká.

Hřiště bylo budováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci dotačního titulu Regenerace sídliště.

 

Náklady na vybudování byly 509.379,-Kč bez DPH