2004/05 – Ke Dni matek

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V české společnosti se po listopadu 1989 pomalu  ale jistě zabydluje obnovená tradice slavit druhou květnovou neděli jako Den matek.
Povězme si něco o tomto pěknému zvyku a o jeho historii.
Kořeny tohoto svátku sahají až do starého Řecka, kde  byl slaven svátek, který vzdával hold ženám jako nositelkám života. Bylo to na pozadí  tradiční oslavy bohyně Rhey, matky všech bohů.
Také v Anglii se slaví už více než 1600 let den nazvaný „Mothering Sunday“ oslavující matky. Mnoho chudých lidí v Anglii pracovalo jako služebnictvo v bohatých rodinách, často daleko od svého domova. Na „Mothering Sunday“ mělo služebnictvo volno k tomu, aby se vrátilo domů a trávilo tento den se svými matkami.
Svátek matek je velmi  blízký také  křesťanské tradici. Známá jsou slova sv. Bernarda: „MONSTRA TE ESSE MATREM – UKAŽ, ŽE JSI MATKA“.
Tato Bernardova výzva je stará devět set let. Dodnes můžeme jeho slova číst i na jedné z barokních kapliček u poutního kostela Kájov blízko Českého Krumlova. Vysvětlují nám podstatu starobylé tradiční úcty našich předků k ženě-matce. Příkladem jim přitom bylo vzorné, láskyplné, moudré mateřství Mariino, matky Ježíše Krista.
Na sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. Když r 1906 zemřela, pokračovala v tomto započatém úsilí její zbožná dcera, která požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na počest její matky paní Jarvisové a o rok později za všechny maminky na světě. Roku 1908 už oslavovalo celé město Filadelfia.
„Čistota. Trpělivost. Něha“. Těmito třemi křesťanskými ctnostmi v roce 1909 každou dobrou matku charakterizuje Americká Unie v prohlášení k novému svátku.
V roce 1914 byl Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek – den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou – bílou ten, kdo maminku už neměl, červenou ostatní.
Od roku 1913 se slavil tento svátek poprvé také v Evropě – konkrétně v Anglii.
V Československu se oslavy Dne matek objevily někdy kolem roku 1918, kdy naší zemi navštěvovalo hodně lidí z USA.  Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Orel, Sokol a katolické spolky. První větší oslavy se konaly r. 1924 ve Stromovce. Nejvíce se o rozšíření oslavy Dne matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková, dcera tehdejšího presidenta.
Po únoru 1948 Den matek oficiálně nahradil Mezinárodní den žen, ale navzdory tomuto necitlivému zásahu v mnoha českých rodinách druhá květnová neděle jako Den matek neupadla v zapomnění.
Co říci závěrem? Maminka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti  a často i v současnosti v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl maminkám a dětem hmotně pomáhat. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu k maminkám a jejich každodenní „neviditelné“ péči o novou generaci, pěstovat smysl pro hodnotu hezkých vztahů mezi mužem a ženou a vytvářet ovzduší dobré vůle, které současná doba  tolik postrádá.
Milé maminky, dovolte mi popřát Vám k Vašemu svátku radost, pokoj a lásku Vašich blízkých. A také úctu a vděčnost za všechnu Vaši velikou práci a starostlivost. Přeji Vám hodně síly k naplňování Vašeho krásnému poslání.

Antonín Crha
místostarosta