Nekvaliní práce na opravě hřišť v Bohunicích

Datum: 18/09/2012 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Zákon o zadávání veřejných zakázek způsobuje nárůst nekvalitní práce.
Zakázku na opravu 3 hřišť v Bohunicích (dvě při ul. Uzbecká a jedno při ul. Moldavská) vyhrála s nejnižší cenou okolo 3mil. Kč firma SWIETELSKY stavební s.r.o.  Díky nízké ceně vyřadila firmy, které pro nás již dělaly a jsme s nimi spokojeni – odvádí kvalitní práci.
Na uvedených hřištích je spousta závad, které se snaží firma opravit, ale některé zjevně opravit nepůjdou.
Například: přestože jsme je upozorňovali, že požadujeme položit asfaltový povrch tak, aby na něm nestála voda, nedokázali to a teď se snaží nerovnosti vybrousit (viz obrázek). Povrchová stěrka (barva), kterou dodali, už teď praská a jsou v ní trhliny. Barva se jeví nestálá. V jednom místě po měsíci prorůstá asfaltem tráva.  Lavičky přimontují tak, že bych se za to styděl apod.
Obdobné problémy máme i s firmou, která dělá zeleň v severo-západní části Bohunic.

Loni to bylo s firmami stejné. Fušeřina.

 

Řemeslo braň se!!!