Školka Vedlejší byla dnes dokončena + přijaté děti

Datum: 29/08/2012 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Školka v ZŠ Vedlejší byla dnes dokončena. Stolařská firma dodala poslední potřebné vybavení.

Proběhlo příjímací řízení.

Přihlášku podalo 91 dětí (tedy jejich rodičů).

Přijato bylo 50 dětí (byly otevřeny dvě třídy po 25 dětech).

Nejmladší dítě je narozeno 27.11.2009.

Byly přijaty všechny bohunické děti, které dosáhnou v tomto kalendářním roce 3 let.