2012/07 Rozkopané Bohunice

Datum: 04/07/2012 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Začínají prázdniny. Mnozí z nás pojedou někam na dovolenou. Až se budete vracet, budou Bohunice jiné. O prázdninách totiž vypukne v naší městské části čilý stavební ruch.
Asi největší stavbou za posledních dvacet let bude rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynu ve staré zástavbě na jihu a jihozápadě Bohunic. Stavba vyvolá mnohá dopravní omezení. K těm nejzásadnějším bude bezesporu patřit omezení provozu, nebo i úplné uzavření ulice Lány a Čeňka Růžičky. Hluboké mnohametrové jámy, nesourodý terén, stavební stroje, prach a hluk se stanou součástí našeho bydlení na mnoho měsíců. Nikdo z toho nemá radost, ale musí se to udělat. Investorem akce je město Brno (nikoliv Bohunice). Přesný harmonogram stavebních prací je k dispozici u mne v kanceláři.
Další krátkodobé omezení dopravy a zhoršení pohodlí obyvatel, bude na konci ulice Běloruská, kde se bude budovat menší parkoviště a provádět oprava asfaltových ploch na nedalekém hřišti (ve dvorním traktu ul. Moldavská). Parkoviště je financováno městskou částí Bohunice a bude stát 971.000,-Kč. Oprava hřiště je pak spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Celková částka investice je 893.000,-Kč.
Další „postiženou“ lokalitou je ulice Uzbecká. Zde bude probíhat rovněž oprava obou asfaltových hřišť (toho před školkou i toho vedle školky). Akce je rovněž spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Celková částka investice je 2.236.000,-Kč.
Dále začne rekonstrukce hřiště nad Tatranem, v minulosti nazývané „Dobrodružné“ Zde budou instalovány nové herní prvky, zejména pro možnost zvýšení fyzické kondice. Tak bude běžecký okruh doplněn o další prvky prospívající našemu zdraví. Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj. Celková částka investice je 1.918.000,-Kč.
V průběhu prázdnin upravíme rovněž dvorních trakty ul. Moldavská (horní část). Cena investice je 810.000,-Kč. Oplotíme další dětské hřišťátko, tentokrát na ul. Pod nemocnicí (za domy č. 17-19). Cena oplocení, i s montáží je 247.000,-Kč. Možná dojde o prázdninách i na oplocení prvního psího výběhu na prostranství vedle domu Pod nemocnicí 4.
A abych byl kompletní, tak ještě uvádím pracovní činnosti, které náš život nijak neovlivní, protože probíhají „ve skrytosti“. Jedná se především o rekonstrukci dalších záchodků v ZŠ Arménská v ceně okolo 1 mil. korun, a pak zejména výroba vybavení pro naší novou školku v ZŠ Vedlejší. Stolařská firma bude mít plné ruce práce, aby stihla termín 31.8.2012. Cena díla je 1.232.400,-Kč.
Milí bohuničtí spoluobčané, moc Vás prosím o toleranci, pochopení a vzájemnou ohleduplnost. Až to vše skončí, budeme to tu mít zase o cosi hezčí.
                         Antonín Crha,    místostarosta MČ