2012/05 Maminkám…

Datum: 14/05/2012 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Nedávno jsem měl možnost být na jedné bohunické akci, kde jsem seděl za mladým manželským párem. Měli malé, ale zato velmi čilé dítko, které se se svojí pohyblivostí nijak netajilo. Na tom není zase nic tak divného, takových dětí je spousta – zejména těch malých.
Mě však zaujali rodiče. Tatínek se o dítko velmi hezky staral, a tak maminka měla klid a mohla se plně soustředit na program naší společné akce.
Jenže po chvíli jsem si všiml, že přestože o její dítko bylo dobře postaráno, v pravidelných cca 10-15-ti vteřinových intervalech „kontrolovala situaci“ a bezpečí svého potomka.
Nechtěně jsem se musel pousmát, protože jsem si vzpomněl na jedno humorné pořekadlo: „To nejnebezpečnější, co bys mohl potkat, je rozzuřená medvědice bránící svoje mládě a hladový chlap“. Nás muže bych nechal na někdy jindy. Nicméně maminka z našeho příběhu mi onu medvědici docela evokovala. Dovedl jsem si živě představit, co by se stalo tomu, kdo by si dovolil se na její dítě byť jen nehezky podívat. Milá a mírumilovně vyhlížející žena by se bezpochyby proměnila v divokou a velmi nebezpečnou ochránkyni, před kterou by nejspíše ustoupil i zkušený zápasník.
Milé maminky, toto je bezpochyby jeden z důvodů, proč jste tak výjimečné, že máte i svůj vlastní svátek. Myslím, že mnozí z nás ani nevíme, jak moc Vám máme děkovat. Třeba i za to, že jste nás ochránili před nebezpečím a nástrahami světa právě s neohrožeností a nebojácností bojovníka.
Přeji Vám milé maminky, aby nejen v den Vašeho Svátku matek na Vás byli Vaši blízcí hodní, zahrnovali Vás vděčností a láskou.
Antonín Crha
místostarosta