2004/01 – Kateřinská zábava

Datum: 31/08/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Vím, že v době, kdy se nám dostává do rukou toto číslo „Našich Bohunic“ máme již za sebou bezpochyby krásně prožité vánoční svátky. Věřím, že dárky kterými jsme obdarovali, určitě způsobily radost v srdcích našich blízkých. Někteří z nás zažili mnoho pěkného s přáteli na Silvestra a s Novým rokem jsme vpluli do období plesů a tance.
Já bych se však chtěl ještě alespoň krátce vrátit k jedné akci, která proběhla v závěru loňského listopadu.
V naší bohunické hasičce probíhala „Kateřinská zábava“, kterou pořádal klub důchodců. Tato strohá informace možná vyvolá na mnohých tvářích nás „mladších spoluobčanů“ úsměv. „No jo! Důchodci se šli pobavit“ řekneme si. Možná i já jsem měl drobné předsudky, když jsem držel v rukou osobní pozvánku od pana Douška, který věnoval přípravě celé akce mnoho času a energie.
Spolu s manželkou, nastrojeni jak se sluší a patří, jsme vyrazili v sobotu 22.11.2003 směr hasička. Ještě s trochou obav v mysli jsme stoupali po schodech vzhůru do sálu. Sotva jsme však otevřeli dveře místnosti, všechny obavy zůstaly daleko za nimi.
Uvítalo nás vřelé přijetí p. Douška a milá společnost u stolu. Sálem se nesla příjemná hudba od tria hudebníků, hlasitost právě akorát. Stoly byly zcela obsazeny a taneční parket byl plný elegantních tanečnic a tanečníků, kteří svým elánem hravě předčili nás mladší.
V sále však bylo cítit něco navíc. Dýchla na nás především milá, přátelská atmosféra, která zde panovala. Když jsem přemýšlel co je na této akci tak výjimečného a co vytváří onu zvláštní pozitivní, vlídnou atmosféru, došel jsem k závěru, že je to patrně přátelství a kamarádství v tom pravém slova smyslu. Přátelství těch, kteří ještě dokáží tuto hodnotu ocenit. Bylo to jednání každého z účastníků zábavy, plné galantnosti a gentlemanství. Bylo to něco, co se z mnohých honosných akcích dnešního povrchního, uspěchaného a konzumního světa vytratilo.
Přál bych vám všem, abyste to mohli zažít také. Bohužel se to většině patrně nepodaří, protože každá „Kateřinská zábava“ bývá mnohdy vyprodána dříve, než je znám její nový termín.
I když……, až jednou – zakrátko budeme starší, bude to naše „Kateřinská zábava“ a my budeme její součástí. Pak bude na nás, abychom se tuto atmosféru pokusili „poponést“ o pár let dál.
Nejen pro tuto chvíli, ale pro celý rok 2004 vám přeji, blízkost lidí, kteří znají hodnotu opravdového přátelství a hezkých vztahů.

Crha Antonín
místostarosta MČ