Nové parkoviště na ul. Běloruská -ještě letos

Datum: 03/05/2012 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Rada MČ Brno-Bohunice schválila vítěze veřejné zakázky na akci „Zřízení parkovacích stání při ulici Běloruská.

Vítězem se stala firma ARK stav s.r.o. s cenou nabídky 970.446,-Kč. Nabídnutá cena je velmi příznivá, protože předpokládané náklady stanovené projektantem byly téměř dvojnásobné.

Přestože MČ Brno-Bohunice čekají v letošním a příštím roce velké výdaje, důkladnou analýzou příjmů a výdajů do konce roku 2013 jsme došli k závěru, že toto parkoviště můžeme realizovat bez narušení vyrovnaného rozpočtu.