2012/04 Holubi

Datum: 29/03/2012 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V letních měsících se na mne často obrací lidé s otázkou, co dělat s holuby, kteří „bydlí“ v Bohunicích, resp. proč s nimi nic neděláme?
Trochu jsem se vyptával odborníků, trochu koukal do zákonů a vyhlášek a zjistil jsem, že vlastně nemůžeme dělat téměř nic. Odstřel, který by byl bezpochyby velmi účinný, nepřichází v úvahu, trávení odporuje vyhláškám, odchyt je nereálný. Objevil se i názor povolat nějakého sokolníka, jehož sokol by holuby odehnal. To je jistě pravda. Odehnal by je, ale jak říkají i sami majitelé dravců, jakmile by sokolník odešel a dravec zmizel z oblohy, holubi by se okamžitě vrátili zpět.
Přesto mi jeden „ptačí“ odborník připomněl staronovou, levnou metodu jak snížit množství ptactva v nějaké lokalitě.
Stačí totiž, abychom si pravidelně uklízeli na střechách našich domů. Oni totiž holubi využívají nepořádek, který je na střechy domů nafoukán větrem, ke zbudování hnízda (co jim chybí si nanosí). Pokud se budou střechy domů pravidelně a opakovaně po dobu jarních a letních měsíců kontrolovat a začínající hnízdiště likvidovat, holubi nebudou moci zahnízdit a tedy se ani rozmnožit. Tak se síla hejna začne snižovat.
Proto touto cestou vyzývám všechny domovní samosprávy – zaměřte se aspoň jeden rok na čistotu svých střech. Pomáháte tím nejen nám všem, ale především sami sobě a svému bytovému domu.   
                         Antonín Crha
                        místostarosta MČ