2012/03 Ludé neštvite ňa…

Datum: 06/03/2012 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Před nějakým časem jsem šel po ulici Spodní… Asi si povzdychnete: ‚Zase někde šel a něco viděl‘. Ano, je to tak. Psát o dění na úřadě by šlo také, ale bylo by to možná ještě méně zajímavé.
Tak tedy, šel jsem kolem domu Spodní 18, když z východního vchodu právě vycházela mladá paní se sáčkem domovních odpadků.
Protože kontejnerové stání je na západní straně domu, usoudil jsem, že hodlá sáček vyhodit do nedalekého odpadkového koše. I chystal jsem se, že se ji pokusím vysvětlit, kam že ten domovní odpad patří. Avšak mladá paní mě mile překvapila. Obešla bez zaváhání koš a odnesla svůj sáček do kontejneru. 
Jistě jste si všimli jako já, že odpadkové koše rozmístěné po Bohunicích jsou zaplněny sáčky s domovním odpadem, že v nich není místo na cokoliv dalšího. Přepadávající papíry a sáčky s psími exkrementy jsou pak roztroušeny po širokém okolí.    
Ano vím, že se trochu opakuji a že jsem na toto téma již jeden článek psal, ale situace se namísto zlepšování stále zhoršuje.
Milí čtenáři, pokud i Ty patříš, mezi Ty, kteří se takto zbavují svého domovního odpadu věz, že poplatek 500,-Kč, který platíš za „popelnici“ se nevztahuje na odpadkové koše, ale jen na Tvůj kontejner! Vývoz venkovních košů a likvidaci tohoto odpadu hradí městská část ze svého rozpočtu na úkor jiných, mnohdy potřebnějších aktivit. Prosím Tě proto o pochopení a změnu ve zvycích. Přece Tě těch pár kroků navíc nezabije!
Nebo jinak: Ludé, kurňa neštvite ňa!“
Antonín Crha
místostarosta