Ing. Antonín Crha

Srovnávací výzkum sídlišť-situace v Bohunicích dí 6.

V tomto šestém díle představuji názory respondentů na bezpečnost a parkování v bohunickém sídlišti.

 

 

Exit mobile version