POZOR, 5.2.2012 začíná zápis do mateřských škol v Bohunicích

Datum: 26/01/2012 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Milí rodiče,

dnes jsme se dozvěděli, že téměř o měsíc dříve oproti našemu očekávání, bude 5.2.2012 spuštěn elektronický zápis do mateřských škol.

 

Vzhledem k tomu, že včera bylo dáno do tisku únorové číslo obecního zpravodaje Naše Bohunice, nemáme žádnou možnost, jak vás na zápis do MŠ upozornit.

Prosím, řekněte si to navzájem!!!!

 

Níže uvádím informaci o zápisu do MŠ, tak jak se mi ji podařilo získat z magistrátu města Brna.

Podrobnosti dodám, jakmile budou k dispozici.

 

Antonín Crha

místostarosta

 

 

Město Brno připravilo systém elektronické podpory zápisu do mateřských škol.

1) Vydávání přihlášek
Časové období vydávání ,,žádostí o přijetí do MŠ“ (dále jen přihlášek) nebudou mít ředitelky MŠ striktně stanoveno, i nadále si vydávání přihlášek budou organizovat v dohodě s MČ tak, aby vyhovovalo podmínkám školy. Od 5. 2. 2012 budou mít rodiče možnost vstupovat do systému, vyhledávat zde informace o jednotlivých MŠ a především vyplnit a vytisknout si přihlášku. Nabízíme tak rodičům variantu, která jim podání usnadní – vyplnění v PC doma.

Přihlásit se mohou rodiče na adrese www.zapisdoms.brno.cz. Adresa bude zpřístupněna 5.2.2012.

2) Sběr přihlášek
Termín zatím není stanoven.

3) Přijímací řízení
Po ukončení sběru přihlášek budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií. Barevně budou odlišeny děti, které se vešly do počtu přijímaných dětí na konkrétní mateřské škole, od dětí, které se do tohoto počtu nevešly.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ viz níže.

Rozhodující je věk dítěte k 31.8.2012
Komunikace s rodiči
Od pondělí 12. 3. 2012 budou systémem automaticky odesílány emailové zprávy rodičům  dětí (pouze těm, kteří uvedli e-mailovou adresu), které jsou přijaty se žádostí, aby se dostavili do 5 dnů, tj. 12. – 16. 3. 2012 pro rozhodnutí o přijetí. Tento krok usnadní ředitelkám administrativu spojenou se zápisem (úspora peněz za telefon, úspora času). Kontaktování  rodičů, kteří e-mail neuvedli bude zajištěn obvyklým způsobem – telefonem, dopisem. Po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte, bude rodič vyzván mateřskou školou k zpětvzetí přihlášek na jiných MŠ (pokud podal více přihlášek). Jde o rozhodnutí vůle rodičů, že nastoupí do jedné  MŠ.  Tímto krokem zákonný zástupce uvolní místa na ostatních mateřských školách pro další zájemce.

Přijímací řízení bude tedy ukončeno v souladu se správním řádem jednou z těchto možností:
– rozhodnutím o přijetí,
– rozhodnutím o nepřijetí,
– usnesením o zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Systém el. podpory zápisu do MŠ zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky. Není tedy určen k přezkumu vložených dat ze strany OŠMT MMB ani jiných subjektů.