Pravda o vlastnictví areálu Zahradnické školy v Bohunicích

Datum: 05/01/2012 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Zahradnická škola skončila svoji činnost v Bohunicích k 31.8.2011 .

Zakrátko na to vypsal Jihomoravský kraj záměr prodat areál školy (mimo budovu školy a a přilehlý park, které převedl na město Brno).

Areál koupila Vysoká škola Karla Engliše, a.s. a od 11.11.2011 je zapsaná jako vlastník všech nemovitostí.

Ale již 2.1.1012 je jako majitel celého areáli vedena společnost NOVEMBER RAIN s.r.o, jehož jediným vlastníkem je firma Asasha securities eastern development Aktiengesellsaft se sídlem v Lichtenštejnkém knížectví.

Nepřipadá vám to divné ?

 

Níže přikládám část výpisů z veřejně přístupného katastru nemovitostí a výpis z veřejně přístupného Obchodního rejstříku: