2011/11 Naši mladí

Datum: 31/10/2011 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Nedávno jeden bohunický panelový dům dostal novou podobu. Obyvatelé ho zateplili a přidali pěknou, barevnou fasádu. Byli na svůj dům patřičně hrdí a z Bohunic zmizel další kus jednotvárné, smutné šedi.
Netrvalo dlouho a na krásné a velmi drahé fasádě se objevil nevkusný sprejerský čmáranec. Bylo mi těch lidí líto. Velmi často jsou pachatelé těchto „uměleckých děl“ příslušníci mladší generace, i když určitě ne vždy.
Být mladým člověkem je dnes hodně náročné. Musí obstát v mnoha situacích. Jen si představte, co práce dá být stále „IN“. Nechci moralizovat a napomínat naši mládež za to, že se chová jinak než bychom si my někdy starší představovali.
Mám totiž mladé lidi rád. Většina z nich je fajn. Koneckonců je to naše naděje. Jsou to budoucí lékaři, zámečníci, prodavači, opraváři aut, manažeři, učitelé, ředitelé a někde mezi nimi dříme i budoucí bohunický místostarosta a starosta. Jen to prostě ještě neví. Budoucnost to nám i jim ukáže.
Často s mladými, prostřednictvím elektronických médií nebo při náhodných setkáních, diskutuji o tom, co by se dalo nebo mělo v Bohunicích udělat. Ne všechny nápady se dají realizovat, ale mnoho z připomínek ano a některé dobré nápady jsou už hotové.
Před časem jsem diskutoval s jedním mladým mužem poněkud vyhroceněji. V jistý okamžik hovoru jsem se ho slovy klasika zeptal: „Neptejte se, co mohou udělat Bohunice pro vás, ale co můžete udělat vy pro Bohunice.“ Můj mladý přítel se zeptal: „A co můžeme udělat? Nic mě nenapadá.“ Tehdy jsem mu odpověděl: „Stačí, když nebudete ničit Bohunice, už tím uděláte obrovskou věc!“
Naprostá většina našich mladých v Bohunicích jsou milí a příjemní lidé a já jim věřím. Myslím si, že chtějí a mají odvahu být slušnými lidmi. A ta malá skupinka místních i přespolních, kteří nám dělají v Bohunicích binec, z toho jistě brzy vyroste.
                            Antonín Crha
                            místostarosta