2011/11 Dušičková

Datum: 31/10/2011 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V době, kdy čtete tyto řádky, je začátek listopadu a my prožíváme dušičkový čas.
Po teplém létu je nám chladno, často prší, ze stromů padá listí a na nás přichází podzimní deprese, protože „ve všech kostech“ cítíme, že se blíží zima.
Avšak i přes všechna tato negativa má toto roční období, tento listopadový čas své kouzlo a zvláštní atmosféru. Většina z nás navštěvuje místa posledního odpočinku svých blízkých. Kolem ústředního hřbitova je zase po roce plno. Spousta aut, lidí, stánkařů s hřbitovními věnci, kyticemi a svíčkami. Na hřbitově je cítit atmosféra vzpomínek, smutku z rozloučení, osamění, nikdy nevyřčených slov, modliteb…
Děti se ptají: „Kdo je ta stará paní, tady na tom obrázku?“ „No, to je přece vaše prababička a tady vedle leží váš pradědeček. Jsou to rodiče vaší babičky a dědečka. Oba už umřeli“, odpovídá maminka. Nějak více si uvědomujeme realitu smrti, loučení a konce. Každý z nás jej má různě daleko, ale všichni k němu směřujeme.
Možná, že právě v tomto čase nás napadne otázka: „Jak jsem žil a jak na mě budou vzpomínat moji blízcí?“ Budou na mě vzpomínat jako na člověka, který šířil radost nebo smutek, útěchu nebo bolest, pokoj nebo rozladění, dobro nebo zlo?
Neumím na tuto otázku odpovědět, ale vím, že ještě máme čas!
Čas něco změnit na sobě samém, abychom až se jednou budeme loučit my, mohli říct: „Moji milí, dobrý boj jsem bojoval a snad se nemám za co stydět. Odcházím s pokojem v srdci!“
 
Antonín Crha
místostarosta