VI. etapa projektu regenerace panelového sídliště.

Datum: 03/10/2011 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice na svém VI. zasedání schválilo seznam akcí, které budou součástí žádosti o dotaci na MMR. Jedná se již o šestou etapu. V předchozích pěti případech (mimo loňský rok) byla městská část vždy se svým projektem úspěšná. Snad to na ten příští rok vyjde.

 

VI. etapa bude programově navazovat na realizovanou I. – V. etapu s tím, že projekt bude obsahovat následující schválené akce:

1)    Rekonstrukce hřiště na ulici Okrouhlá
Jde o hřiště, které neodpovídá dnešním hygienickým, bezpečnostním a provozním požadavkům na zařízení. Rovněž je na pokraji životnosti, většina stávajících prvků je odstraněna. Budou upraveny herní a dopadové plochy, řešeno bude rovněž odvodnění. Hřiště bude vybaveno novým síťovým herním prvkem, rekonstruována bude stávající skluzavka. Součástí je i nová výsadba zeleně.

2)    Úprava zpevněných ploch za bytovými domy Moldavská 13 – 21
       Úprava zpevněných ploch za bytovými domy Ukrajinská 3 – 9
       Úprava zpevněných ploch za bytovými domy Ukrajinská 11 – 17
       Úprava zpevněných ploch za bytovými domy Ukrajinská 19 – 35
Jedná se o dlážděné plochy zadních traktů, kde je v současnosti provedena plocha z betonových dlaždic o rozměrech 30 x 30 x 4 cm. Současný stav je neutěšený, dlažba je místy propadlá. Odstraněny budou rovněž nepoužívaná pískoviště. Budou provedeny nové trasy cest pro pěší z nových dlaždic 20 x 20 cm do betonových obrub, zbývající plochy budou zatravněny. V rámci úprav bude provedena oprava okapových chodníků a oprava zárubních zdí, které navazují na řešený prostor.

3)    Rekonstrukce hřiště na ulici Uzbecká – 2. část
Stávající povrch z litého asfaltu u zpevněného dětského hřiště je poškozený a nerovný. V rámci rekonstrukce bude vybourán povrch hřiště na původní podklad včetně obrub, dále budou odstraněny stávající betonové stupně a demontovány ocelové sloupky. Nově bude proveden spojovací postřik a obrusná vrstva ACO 8 v tl. 50 mm a nátěr hřiště. Dále bude provedena nová zídka a nové schodišťové stupně. Součástí bude i oprava stávající stěny, vysvahování terénu včetně zatravnění a vytvořeny místa pro sezení z terasových desek.

4)    Rekonstrukce hřiště na ulici Uzbecká – 3. část
Stávající povrch hřiště je v havarijním stavu a nelze toto hřiště již využít k míčovým hrám. Bude odstraněn nevyhovující mobiliář a stávající poškozený a nerovný povrch z litého asfaltu. Hrací plocha bude ohraničena betonovými obrubníky. Nově bude proveden spojovací postřik a obrusná vrstva ACO 8 v tl. 50 mm a barevné značení na bázi pružných akrylátů. Rovněž bude provedeno oplocení se záchytnou sítí, oprava stávajících betonových stupňů včetně vytvoření míst k sezení z terasových desek a oprava stávající zídky. Hřiště bude doplněno basketbalovými koši, mobilní fotbalovou brankou a ocelovými sloupky pro volejbalovou síť.

5)    Rekonstrukce hřiště ve dvorním traktu ulice Moldavská – 2. část
Stávající hřiště je z litého asfaltu. Povrch je poškozený a nerovný. Z hřiště bude odstraněno stávající oplocení, ocelové sloupky pro sítě a konstrukce basketbalových košů. Vybourán bude povrch hřiště z litého asfaltu a stávající obruby. Po provedení opravy podkladu, bude proveden nový povrch z obrusné vrstvy ACO 8 v tl. 50 mm do nově osazených obrub. Bude provedena oprava stávajících betonových stupňů a oprava stávajících zídek po stranách hřiště.