2004/01 – Stromy

Datum: 31/08/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Představte si, že jste pracovníkem nejmenovaného obecního úřadu a jednoho krásného dne vám zavolá rozhořčený občan, že má problém se stromem! Říkáte, že na tom není nic tak zvláštního. Od toho jste přece státní úředník, aby vám zavolal kdo chce, třeba i rozhořčený občan a třeba i kvůli stromu. Máte však zkušenost, že takoví lidé nevolají když je krásný den? Možná máte pravdu.
Tak to zkusíme znovu a v reálu. Jednoho pošmourného dne…….
20.11.2003 skutečně byl pošmourný den a na náš MÚ v Bohunicích – na technický odbor zavolal rozhořčený pán, který měl problém. Listí okolních stromů mu padalo na střechu jeho garáže a proto žádal razantní ořezání stromu, který to způsobil. Pracovnice úřadu mu odpověděla, že zajistí úklid listí a smluvní zahradnickou firmu, která současně provede i odbornou prořezávku stromů i keřů v okolí garáže. Jedná se o skupinu čtyř garáží proti domům č. 21 a 23 na ul. Švermova. Nějaký den nato volal dotyčný znovu s tím, že je to stále málo a že požaduje pokácení několika vzrostlých stromů v místě za garážemi. Protože pokácení stromů se řídí platnými předpisy a o každém stromu rozhoduje individuálně příslušná komise magistrátu města Brna, dostal od naší pracovnice jedinou možnou odpověď ve smyslu, že: „Je potřeba podat žádost o pokácení stromů a zmíněná komise magistrátu města Brna rozhodne. Zkušenost je ovšem taková, že na takto odlehlém místě nikdo strom pokácet nenechá“. Stromy totiž v zásadě nad garáže nezasahují a nebo jen nad zadní okraj a jsou od nich vzdáleny minimálně 8m. Závěr zněl, že dotyčný na požadavku trvá a žádost napíše. Pracovnice úřadu očekávala několik dní nepříjemný dopis. Dopisu se nedočkala. Jaké však bylo její překvapení, když při nejbližší kontrole provedených úklidových prácí napadaného listí (2.12.2003) se znovu dostala k našim zmiňovaným stromům. To, co na místě zjistila jí vzalo dech. Někdo-neznámo kdo, tři stromy kolem dokola nařízl, aby uschly.
Když jsem potkal tuto naši pracovnici náhodně na chodbě, krátce poté co se vrátila „z terénu“ téměř se slzami v očích mi celý příběh vyprávěla. „Dá nám to tolik práce vypěstovat zde v Bohunicích nějaký strom, aby se dožil dospělosti. Téměř všechny travnaté plochy jsou protkány různými kabely a sítěmi, kde se stromy sázet nesmí. A tak máme velmi málo místa, kam se můžeme pokusit vysadit strom. A teď takováhle zlovůle“ dodala.
Co k tomu říct? Mnohým je nám z toho smutno. Existuje pár stromů neuvážlivě zasazených v době výstavby sídliště, které zde opravdu zavazí a větvemi zasahují do otevřených oken některých panelových domů a patrně by si skutečně zasloužily pokácet a dříve nebo později k tomu dojde. Ale od toho máme odborníky, aby to posoudili. Ovšem stromy, které se provinily jen tím, že jsou a že z nich padá listí jedné garáži na střechu si svoji „smrt“ nezasloužily. To, že je jejich hodnota kolem 60.000,-Kč nemusí být pro někoho tak podstatné. Pachatel si možná ani neuvědomil, že spáchal trestný čin. V současné době se totiž případem zabývá i Policie ČR.
Zamysleme se tedy na závěr raději nad skutečností, že strom se nestane dospělým den ze dne a že až budou nové stromy stejně staré a vzrostlé jako tyto poškozené, mnozí z nás a možná i škůdce sám zde už nebudeme.
Crha Antonín
místostarosta MČ