Průlom ve spalování suchých rostliných materálů v Bohunicích

Datum: 01/07/2011 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice na svém zasedání  dne 22.6.2011 schválilo znění vyhlášky o spalování rostlinného odpadu v Bohunicích.

Po mnoha létech úplného zákazu spalování se nyní povoluje pálit v zahrádkářských koloniích nad Kauflandem a kolem Leskavy a dálnice.