Všechny děti, které mají nárok na školku jsou v Bohunicích přijaty

Datum: 01/07/2011 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Nedávno skončilo doplňkové příjímací řízení do MŠ z důvodu navýšení kapacity školek. Všechny děti, které dovrší k 1.9.2011 3 let a mají nárok na přijetí do MŠ byly přijaty.

Všechny bohunické děti jsou tedy přijaty.

Nadále pokračují práce na přebudování části školy ZŠ Vedlejší na MŠ s termínem otevření cca k 1.1.2012