Bohunice: Vyjádření Rady MČ ze dne 29.6.2011 ve věci stavby polikliniky při ul. Jihlavská

Datum: 01/07/2011 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Opětovně jsme byly vyzváni Odborem územního plánováni a rozvoje MMB abychom se vyjádřili ve věci stavby polikliniky při ul. Jihlavská.

Stanovisko Rady MČ je opět zamítavé.

Antonín Crha

místostarosta

Dopis – odpověď příslušnému odboru viz odkaz: