2011/06 Omluva

Datum: 09/06/2011 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V dubnovém čísle byl na straně 3 uveřejněn článek „Hledal jsem čisté místo.“ Text upozorňoval na možnost navštívit zahradu ZUŠ a využít ji k oddechu a odpočinku.
Praxe ukázala, že tato informace byla zveřejněna příliš brzy a tuto myšlenku je třeba ještě dopracovat a udělat několik praktických opatření.
Vy všichni, kteří jste se zbytečně snažili dostat na uvedenou zahradu, proto přijměte prosím moji omluvu.
                                    Antonín Crha
                                    místostarosta