Z prázdninového čísla bohunického zpravodaje

Datum: 12/07/2022 | Kategorie: Aktuality, Články, Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Jak se nám dařilo umístit děti do školek?

Každoročně, ke konci května a na začátku června řešíme v Bohunicích obsazení školek a umístění tříletých dětí. Nejinak tomu bylo i letos.

Zákon nám nařizuje umístit ve školkách všechny tříleté děti, které svůj 3. rok dovršily k 31.8.2022 a jsou spádově příslušné k některé z našich školek. Možná stojí za zmínku, že v Bohunicích máme 5 školek s celkovou kapacitou 400 dětí.

A jak se nám letos umísťování dětí dařilo?

Díky postupnému navyšování kapacity školek se všechny spádové děti do školek v Bohunicích dostaly. Tomu napomohlo, že jsme minulý rok otevřeli jednu třídu v budově Bohunka.
Samozřejmě to nebylo bez komplikací, protože zejména na MŠ Amerlingova byl převis dětí poměrně velký. Ale rodičům, kteří potřebovali s umístěním dětí „pod čarou“ pomoci a ozvali se mi, jsme místo v Bohunicích našli.
A výhled do budoucna? Jak jsem psal v minulém čísle zpravodaje, plánujeme otevřít přípravnou třídu pro předškoláky. A to je jistě cesta, jak i v příštím roce zabezpečit dostatek míst pro všechny spádové bohunické děti.

Bohunické exkurze

V měsíci červnu jsem pro zájemce uspořádal dvě exkurze na zajímavá místa. Jedním byla bohunická vazební věznice (krátká zpráva uvnitř zpravodaje) a druhým spalovna SAKO. Přihlašování probíhalo z časových důvodů přes facebookovou skupinu Naše Bohunice. Věřím, že obě exkurze zaujaly a že je zopakujeme. Příště domluvím termín s předstihem a dozvíte se o něm zde ve zpravodaji.
Ale na jednu exkurzi bych vás rád pozval už teď. Jedná se o Zdravotnickou záchrannou službu JmK v Bohunicích, v areálu zdejší nemocnice. Komentovaná prohlídka proběhne 20. července 2022 do 18 hod.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emilu: crha@bohunice.brno.cz. Těším se na vás.

O stromech a jejich sázení

Často se na mě obracíte s připomínkou, proč nesázíme víc stromů. Důvod je prostý. Nemáme kde. Ano, čtete dobře. Opravdu nemáme kde. V Bohunicích už je jen velmi málo míst, kde by bylo možné nějaký strom vysadit. Vím, že teď možná vykouknete z okna a hned nějakou volnou plochu pro výsadbu u vašeho domu uvidíte. Ale to je jen zdánlivě volná plocha.

Proč? Protože zasadit strom na toto místo můžeme pouze za předpokladu, že se jedná o pozemek v majetku města Brna a především, v místě výsadby se pod zemí nesmí nacházet žádná inženýrská síť ani kabel. A to je největší problém. Bohunice jsou doslova protkány hustou sítí vodovodních a plynových rozvodů, kanalizací a hlavně elektrických, telefonních, televizních a datových kabelů.
A tak se plochy pro výsadbu stromů značně zmenšují. My máme připraveno několik desítek stromů k výsadbě. Jen obtížně hledáme a prověřujeme, kam je dát.

Minigolfový turnaj

Mnozí z vás vědí, že hraji velmi rád a s nadšením minigolf. A myslím, že nejsem sám. Proto jsem se rozhodl navázat na před covidovou dobu a opět po létech uspořádat na našem bohunickém hřišti při ul. El. Přemyslovny turnaj v minigolfu pro širokou veřejnost. Zváni jsou všichni. Hrát budeme ve třech kategoriích: děti, ženy, muži. Během turnaje bude možnost se něco přiučit a dozvědět o způsobu hraní a volbě míče pro jednotlivé dráhy. Přítomen bude a poradí mistr republiky a úspěšný reprezentant v minigolfu Marian Straško.

Turnaj pořádám ve spolupráci s Jednotou Orel Brno-Bohunice, který věnuje do turnaje ceny a nájemcem minigolfového areálu Minigolf ONE, který nám hřiště zpřístupní mimo otevírací dobu.

Těším se na vás v neděli 31.července 2022 od 10 hod.

Zájemci hlaste se prostřednictvím emilu: crha@bohunice.brno.cz.

Stavební aktivity

V době, kdy čtete tyto řádky je již hotová rekonstrukce vnitřních prostor SVČ Labyrint a zelená střecha v ZŠ Arménská. Jistě jste si všimli prací na rekonstrukci některých kontejnerových stáních a také chodníků např. v okolí sochy pod OC Kavkaz. Přehlédnout se nedají ani práce na dětském hřišti na ul. Uzbecká. Brzy zahájíme rekonstrukci asfaltového plácku mezi ulicí Spodní – Rolnická a obnovu zeleně a chodníků ve vnitrobloku na ul. Arménská. O prázdninách opravíme poslední třídu v MŠ Uzbecká.

 

Milí přátelé,

přichází asi nejočekávanější a nejoblíbenější období v roce – prázdniny a s nimi doba dovolených. Je to čas, kdy si snad budeme moci vydechnout, odpočinout si a nabrat nové síly. Ať už budete někam cestovat či trávit dovolenou doma, přeji Vám jen krásné zážitky, radost, pohodu a samozřejmě šťastný návrat domů.

S přáním pohodového léta se těším na další setkávání s vámi.

 

Antonín Crha

váš starosta