Z historie Bohunic CXLV

Datum: 12/07/2022 | Kategorie: Historické pozvánky, Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Pro naše sto čtyřicáté páté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral osobnost, po které je pojmenována další bohunická ulice, a to Vohnoutova.

Eduard Vohnout se narodil 15.11.1858 Mnichově Hradišti. Po studiích pracoval od roku 1881 na různých podučitelských místech v Plužné, Kropáčově, Čelakovicích a od roku 1887 v Troubsku.

V roce 1889 přichází do Bohunic do nové základní školy jako učitel. S touto školou pak jsou spjata všechna jeho další léta života. Definitivním nadučitelem dvoutřídní Obecné školy v Bohunicích byl jmenován 6. března 1893. Podle historických pramenů bydlel Eduard Vohnout v Bohunicích v domě číslo 85, tedy přímo ve škole.

Penziován byl v roce 1925. Ale již 15. listopadu 1925 umírá. Je pochován na Ústředním hřbitově v Brně.

Jako řídící učitel, kulturní a osvětový pracovník se nesmazatelně zapsal do dějin Bohunic. V roce 1903 byl jmenován čestným občanem Bohunic.

V bývalé škole (dnes Středisko volného času Lány), kde dlouhá léta působil, mu byla 15. září 1935 odhalena pamětní deska. Na jeho počest nese jedna z bohunických ulic od 15. února 1939 jeho jméno.

Na fotografii je zachycen před školou spolu se svými žáky.

Zdroj: Kniha z historie Bohunic a soukromá sbírka autora článku.