Z červnového čísla bohunického zpravodaje

Datum: 07/06/2022 | Kategorie: Články, Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Nultá třída na ZŠ Arménská

Život sám píše zajímavé příběhy a nabízí stále nové možnosti. Tak tomu bylo i jistý dubnový den, kdy mě na ulici oslovila zdejší maminka s myšlenkou zřídit v Bohunicích přípravnou, tzv. „nultou“ třídu pro děti v předškolním věku. Paní mi dala telefonní číslo na svou maminku, která je místostarostkou v jedné jihomoravské obci, kde přípravnou třídu ke spokojenosti rodičů již zřídili a delší čas provozují.

„Když jsou spokojeni rodiče z této obce, mohli by být i ti naši“, začalo se mi honit hlavou. Proto jsem předložil návrh na zřízení „nulté“ třídy Radě MČ Brno-Bohunice. Radní věc posoudili a souhlasili. A tak jsou v současné době administrativní kroky k jejímu zřízení v plném proudu.

Bohunickým rodičům, kteří by měli zájem své dítko do přípravky přihlásit, doporučuji kontaktovat přímo ZŠ Arménská, ve které třída bude.

Možná si řeknete, že třída pro pár dětí přece není nic významného. Ale opak je pravdou. Děti, které do uvedené třídy nastoupí uvolní místa v mateřských školách, která následně můžeme nabídnou dalším bohunickým rodičům.

 Omluva

Především obyvatelé ulice Pod Nemocnicí jistě zaznamenali nový chodník kolem psího výběhu směrem k zastávce autobusu na ul. Jihlavská. Na něm bylo při výstavbě instalováno i veřejné osvětlení. Standardně trvá proces jeho rozsvícení a zahájení provozu cca 4 měsíce. Ten zajištují Technické sítě města Brna. Zprovoznění světel je totiž poměrně složitý proces, který chvíli trvá.  Ten se však, vzhledem k administrativnímu pochybení, v tomto případě trochu „zadrhl“.
A tak se omlouvám všem, kterým jsem sliboval, že rozsvícení musí přijít každou chvíli. Nestalo se tak. Důvod „průtahů“ už je znám. Věřím, že proces rozsvícení nadále poběží plynule a bez dalších problémů.

Střediska volného času

Myslím, že bohunická Střediska volného času (SVČ) zná asi většina rodičů. V tuto chvíli u nás máme dvě – Lány a Labyrint na ul. Švermova. Nově vznikne další v Bohunce na ul. Pod Nemocnicí.

Vedoucí všech bohunických center je Mgr. Lucie Stará.

Nabídka aktivit SVČ je natolik pestrá, že si ani netroufám všechny popsat. Jejich činnost se primárně zaměřuje na děti a mládež, nicméně řada aktivit je směřována i k rodičům a v posledních letech i k seniorům.

Každý rok tato centra navštíví tisíce lidí.

Největší akcí bývá tradiční lampionový průvod, zakončený ohňostrojem, kterého se v době před covidovými omezeními účastnilo na 1000 rodičů, prarodičů a dětí.

Myslím, že si v průběhu let Střediska volného času vybudovala v Bohunicích v oblasti volnočasových aktivit nezastupitelné místo. Za jejich práci a aktivity jsem upřímně vděčný.

Stavební aktivity

V době, kdy čtete tyto řádky je v plném proudu rekonstrukce vnitřních prostor SVČ Labyrint. Dále již začala kompletní přestavba dětského hřiště na ul. Uzbecká. Do konce měsíce června bude na jedné z budov ZŠ Arménská instalována zelená střecha. Patrně ještě v červnu zahájíme práce na rekonstrukci asfaltového plácku mezi ulicí Spodní – Rolnická. V první polovině prázdnin začne pak obnova zeleně a chodníků ve vnitrobloku na ul. Arménská. Rovněž probíhají opravy tzv. účelových, méně významných komunikací. Z frekventovaných míst se to dotkne okolí sochy pod OC Kavkaz. Letos asi poslední akcí pak bude komplexní rekonstrukce zahrádky – dvorku v MŠ Švermova.

 Milí přátelé,

prožíváme krásné, teplé a slunečné dny posledního měsíce školního roku. Těšme se z nich a užívejme plnými doušky pěkné chvíle, které nám přináší život. Bojujme s těžkostmi a nenechme se zlomit. Všechno nepříjemné jednou skončí.

S touto nadějí vstupujme do každého nového dne.

Přeji vám vše dobré a těším se na další setkávání s vámi.

Antonín Crha

váš starosta