Z historie Bohunic CXLIV

Datum: 07/06/2022 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sto čtyřicáté čtvrté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral osobnost, po které je pojmenována další bohunická ulice, a to Čeňka Růžičky.

Čeněk Růžička byl bohunický rodák. Narodil se 8.12.1877. Zemřel v Bohunicích v roce 1946. Přesné datum úmrtí se mi bohužel nepodařilo zjistit.

Od roku 1921 byl členem komunistické strany a zakládajícím členem KSČ v Bohunicích. Nacisti jej zatkli 25. září 1943 za rozšiřování ilegálního tisku. Byl vězněn v Kounicových kolejích. Po čtyřech měsících samovazby ve Vratislavi, kam byl převezen 15. prosince 1943, ho odsoudili na 5 roků do káznice v Bayreuthu.

Začátkem roku 1945 byl převezen do Lamberka, kde vězně osvobodila spojenecká vojska.

Domů se vrátil s podlomeným zdravím. Zemřel roku 1946 na následky útrap věznění.

Jedna z bohunických ulic, která v té době ještě neměla název, nese od 19.11.1952 jeho jméno.

Protože fotku pan Čeňka Růžičky nevlastním, přikládám alespoň historické foto horní části ulice, která je po něm pojmenována.

 

Zdroj: Kniha z historie Bohunic a soukromá sbírka autora článku.