2011/05 Našim maminkám

Datum: 05/05/2011 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Našim maminkám ke Dni matek

Na sklonku jistého pěkného, prosluněného, dubnového dne jsem seděl na lavičce v parku. Seděl jsem, pozorujíc kolemjdoucí a zapadající slunce, které ještě sem tam skrze stromy vyslalo osamocený paprsek. Seděl jsem a přemýšlel o maminkách, jejichž květnový svátek se blížil. Přemýšlel jsem o své matce, o své ženě, o maminkách, které potkávám každý den v Bohunicích. Mnohé vůbec neznám, s některými se zdravíme, a některé znám i jménem. Přemýšlel jsem i o tom, jak jim sdělit, že si jich vážím za vše co dělají a hlavně za odvahu být matkou.
Hlavou mi běžely myšlenky o tom, jaké jsou ty matky úžasná stvoření. Vždyť cokoliv jim dáte ony to přetvoří, něco k tomu dodají a vrátí nám to bohatší, plnější, krásnější a větší.
Tak, například: Dejte matce potraviny a udělá vám chutné jídlo, dejte jí úsměv a ona vám dá svoje velké srdce. Dejte jí lásku a kus sebe, a dá vám krásné dítě, dejte jí dům a udělá vám z něj teplý domov. Matka rozmnožuje a rozšiřuje to co dostává a vrací to nám mužům v mnohem větší míře.
Ale pozor pánové, ono to funguje i opačně! Když se našim matkám a hlavně manželkám nevěnujeme, a když jim NIC nedáváme, musíme počítat s tím, že nám vrátí prázdnotu a nicotu, a to bychom jistě nechtěli.
Milé maminky,  k Vašemu svátku Vám přeji hojnost všeho toho, co se Vám nedostává a aby ti „Vaši“ na Vás byli skutečně hodní!
                                Antonín Crha
                                místostarosta