Z bohunického zpravodaje 12/2021

Datum: 20/12/2021 | Kategorie: Aktuality, Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic, Zajímavosti z práce starosty | Autor: Antonín Crha

Vánoce

Po roce nám opět klepou na dveře svátky s vůní jehličí, skořice, voňavého cukroví a rozzářených očí dětí. Nevím, jak vám, ale mně připadá, že ty minulé sotva skončily a už jsou tu nové. Nějak rychle nám ten čas ubíhá.
Já mám Vánoce moc rád. Už v Adventu je ve vzduchu cítit taková zvláštní krásná atmosféra. Okna domů a bytů jsou vyzdobena adventními a vánočními motivy, mezi kterými převládá vánoční hvězda. Nemyslím tím květinu – vánoční hvězdu, ale skutečné vyobrazení hvězdy. Hvězdy, která svým světlem vede do Betléma, hvězdy, která symbolizuje očekávání, lásku a naději.
Nechejme se tedy alespoň v tento čas vést adventní hvězdou.

 

Bohunické ptačí budky

Péče o přírodu, o místo, kde žijeme (a kde nežijeme sami), je jednou z našich priorit. Proto mám radost, že se budky v parku při ulici Osová staly domovem pro naše milé ptačí hosty.

Ve spolupráci s ornitologem Mgr. Liborem Opluštilem jsme tam totiž umístili asi před čtyřmi lety 10 ptačích budek.

Jedná se o budky pro drobné pěvce, které jsou odborníky ornitology pravidelně 3x ročně kontrolovány. V hnízdní sezóně 2021 byla obsazenost instalované kolekce budek 100%.

V budkách hnízdili: rehek zahradní, sýkora koňadra, sýkora modřinka a špaček obecný.

Mezi nejčastější obyvatele budek patří sýkory koňadry – svá mláďata letos vyvedlo 6 párů a jeden z nich zahnízdil i podruhé. Jeden pár sýkor stavbu hnízda zahájil, ale nedokončil. Sýkory modřinky byly letos neúspěšné, jejich snůška zůstala opuštěná – s největší pravděpodobností došlo k úhynu jednoho z rodičů. Modřinky zahájily druhé hnízdění, ale hnízdo nakonec nedostavěly.

Příjemné zjištění je, že se do jedné z budek z afrických zimovišť vrátili také rehci zahradní a vyvedli zde 5 mláďat. V jedné ze dvou budek pro špačky vyvedli špačci svá mláďata, druhý špačník byl obsazen sýkorami koňadrami.

Závěrem pan Opluštil uvádí:

„Hnízdní sezóna 2021 potvrdila úspěšné využívání ptačích budek i v exponovaném areálu Skateparku Bohunice.

Maximální obsazenost budek v roce 2021 potvrzuje smysluplnost umisťování budek v městské veřejné zeleni. Budky fungují v hnízdní sezóně jako bezpečná hnízdiště a mimo hnízdní sezónu jako nocoviště a úkryt pro řadu ptačích druhů. Pozitivně tak přispívají ke zvyšování druhové diverzity v městském prostředí a ke stabilizaci přirozených ekologických vazeb.“

S tím vřele souhlasím a doufám, že naši ptačí obyvatelé najdou u nás v Bohunicích svůj opravdový domov.
Několik fotek z hnízdění najdete uvnitř zpravodaje.

 

Auditfamilyfriendlycommunity

Připadá vám název příspěvku komplikovaný? Nejspíše ano a máte pravdu, on opravdu je komplikovaný. Za tímto složitým názvem, který by se dal přeložit jako Audit obce přátelské k rodině se skrývá jeden výjimečný projekt, který má svůj počátek v sousedním Rakousku a naše městská část se k němu v roce 2017 připojila. Cílem projektu je hledat cesty k tomu, aby byla naše „Obec přátelská k rodině“ a krok za krokem naplňovat stanovené cíle v oblasti podpory rodiny.
Mnozí z vás jste se do projektu již v roce 2017 osobně zapojili nebo jste vyjádřili svá přání a potřeby v anketě, která byla v rámci projektu vyhlášena.
Na základě proběhlých workshopů, „kulatých stolů“ a setkání jsme stanovili konkrétní opatření podporující rodiny, která jsme následně v zastupitelstvu schválili k realizaci. V roce 2018 jsme pak za naše schválené cíle obdrželi základní certifikát „Obec přátelská rodině“ na dobu 3 let. Během těchto 3 let jsme se snažili cíle naplnit. Letos, po třech letech, proběhl opět audit, lépe řečeno reaudit na vyhodnocení uskutečněných opatření. Auditor byl s naší prací spokojen, a my jsme obdrželi plný certifikát Auditfamilyfriendlycommunity a titul „Obec přátelská rodině“. Je to ocenění naší práce a potvrzení toho, že rodina a její spokojenost jsou pro nás opravdu důležité.

Při vjezdu do Bohunic si můžete na ul. Lány všimnout cedule, která tuto skutečnost sděluje.

Moc si přeji, aby to, že nám na rodinách záleží bylo vidět nejen na těchto certifikátech a cedulích, ale především každý den v těch nejvšednějších okamžicích.

 

Různé

Naše stavební aktivity postupně utichají. Poslední stavba, kterou letos realizujeme a v době, kdy čtete tyto řádky už je pravděpodobně hotová, je parkoviště na ul. Švermova. Projekt, který se rodil, (díky připomínkám různých institucí) velmi těžce a dlouho, přináší o něco větší komfort z hlediska parkování a organizace místní dopravy. Na stavbu následně naváží svou činností Teplárny města Brna, které zde zřídí dobíjecí stanici pro elektromobily.

Na prosincovém jednání zastupitelstva městské části Brno-Bohunice budou zastupitelé schvalovat rozpočet městské části na rok 2022. O něm a plánovaných akcích na příští rok vás budu informovat v lednovém čísle našeho zpravodaje.

 

Milí přátelé,

i když byl letošní rok oproti těm „běžným“ opět velmi neobvyklý, prožívejme jeho závěr a s ním spojený čas adventní a vánoční s nadějí a důvěrou. Advent přináší poselství radostného očekávání Vánoc, říká nám, že je čas žít, čas očekávat, těšit se, čas obdarovávat a dary přijímat.

Přeji nám všem, aby pro nás byla tato doba blížících se Vánoc a současně konce roku starého a začátku nového, dobou radostného očekávání, důvěry, naděje, lásky a pokoje. A samozřejmě také radosti ze setkání s vašimi blízkými.

Přeji vám vše dobré a těším se na další setkávání s vámi v roce 2022.

Antonín Crha

váš starosta