Z historie Bohunic CXXXVII.

Datum: 20/12/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Z historie Bohunic CXXXVII.

Měsíc listopad je tradičně spojen s „dušičkami“, s návštěvou hřbitovů a hrobů našich blízkých.
Málokdo ví, že i Bohunice měly kdysi svůj hřbitov. Býval v místě dnešní polikliniky na Běloruské ulici. Schody, které vedou z ulice Havelkovy k lékárně, jsou na stejném místě, jako bývaly dříve schody na hřbitov. Dva stromy, stojící nad nimi, hřbitov patrně ještě pamatují. Kamenná zídka, která lemuje chodník v horní části ulice Havelkovy, je přibližně ve stejném místě, jako byla původní betonová zídka nad hřbitovem. V roce 2011 došlo ke zboření poslední části původní cihlové zdi, která lemovala hřbitov ze západní (spodní) strany. Všímavější z nás ji v minulosti mohli spatřit za domkem na ul. Havelkova 32, pod západní stranou zdravotního střediska.

Hřbitov byl založen v roce 1884. Od roku 1955 se na něm už nepohřbívalo. Posledním zde pohřbeným občanem byl Stanislav Drápal z ulice Podsedky 12.
Na jaře roku 1974 bylo započato s likvidací hřbitova.
Foto je z doby, kdy už byl delší dobu uzavřen.

Antonín Crha

Zdroj foto: Soukromá sbírka autora článku.
Zdroj text: kniha Z historie Bohunic