Hrozící likvidace městské nemocnice Milosrdných bratří v Brně – Otevřený dopis primátorovi města Brna

Datum: 31/03/2011 | Kategorie: Nezařazené | Autor: Antonín Crha

V Brně, dne 28. března 2011

Vážený pane primátore,

            obracím se na Vás jménem Klubu zastupitelů KDU-ČSL v Brně, ve věci městského zdravotnictví. Jako bývalý I. náměstek primátora, zodpovědný za zdravotnictví, předseda klubu KDU-ČSL a v minulosti ředitel Nemocnice Milosrdných bratří, nemohu mlčet k její současné situaci. Důvodem, proč Vás oslovuji, je starost o nemocnici, její zaměstnance a především o její pacienty – občany města Brna. Společně s členy klubu jsem velmi znepokojen vážnou krizí, která v městské nemocnici nastala.

Jde o nejstarší brněnskou nemocnici, která existuje více než 260 let, poskytuje komplexní péči a slouží nejširším vrstvám brněnských obyvatel. Kromě toho je druhou největší porodnicí na jižní Moravě. Současně je i významným zaměstnavatelem – dává práci 600 zaměstnancům.

Město Brno do modernizace nemocnice investovalo rozhodnutím předchozích Zastupitelstev stovky milionů korun. V minulých letech vznikl nový pavilon, vybavený operačními sály, se zázemím pro moderní intenzivní a resuscitační péči. Není bez významu, že na modernizaci se významně finančně podílel také stát – kdy rozhodnutí o podpoře městské nemocnice bylo přijato za ministra zdravotnictví, pana profesora Bohumila Fischera, kterého jsem si velmi vážil a který již bohužel není mezi námi.

            Vážený pane primátore, jistě je Vám známo, že po výměně vedení, se nemocnice ocitla v hluboké krizi. Odešel celý tým anesteziologů. Příčinou nejsou finance, ani špatné pracovní podmínky, ale jak opakovaně zaznívá i z médií – osoba nového ředitele nemocnice, MUDr. Josefa Drbala. V nemocnici zůstal jako jediný lékař na odd. ARO původní primář, který poté, co zůstal bez svého týmu, podal rezignaci, protože nemohl nést odpovědnost za další vývoj.  

     Při jednání předsedů klubů politických stran ZMB dne 7. 3. 2011 jste deklaroval, že do 15.3. t.r., musí být situace vyřešena s tím, že ředitel nemocnice musí v plné míře zajistit normální provoz odd. ARO. Nestalo se tak a nemocnice žije doslova ze dne na den. Anestezii zajišťují brigádníci, často lékaři, kteří postrádají praxi u lůžka a nedisponují znalostí ovládání moderní ventilační techniky. Nemocnice je nucena odmítat akutní pacienty, protože v odpoledních a nočních hodinách není k dispozici odpovídající zázemí anesteziologického oddělení. Je až trapné, když lékaři musí prosit ostatní brněnské nemocnice, aby přijali tyto pacienty. Minulý týden bylo nutné, po větším

operačním zákroku, nechat pacienta na řízeném dýchání, vznikl však problém, protože nebyl k dispozici anesteziolog, který by zvládl tohoto pacienta odpojit od dýchacího přístroje. Pacienta museli prostřednictvím RZP převážet do jiné nemocnice, aby mohl být převeden na spontánní dýchání! Pacient byl poté předán zpět do naší nemocnice na JIP.  

Vážený pane primátore, tento stav nelze prodlužovat do nekonečna. Je třeba věc řešit. Prodlužování situace krizi dále prohlubuje. Hrozí, že se rozpadnou kvalitní týmy lékařů a sester, které v nemocnici jsou. Lidé za situace, kdy nevidí perspektivu a řešení odejdou a celá nemocnice bude ještě více existenčně ohrožena. Dojde k výraznému snížení dostupnosti zdravotní péče v Brně, kde již nyní jsou na některá vyšetření a zákroky neúnosné čekací doby. Ve městě navíc přibývá starších občanů, kteří potřebují běžnou zdravotní péči, kterou tato nemocnice poskytuje.      

Dosud vedení Brna deklarovalo, že chce městskou nemocnici zachovat a provozovat v plném rozsahu. Spádová oblast Nemocnice Milosrdných bratří je 140 000 obyvatel a obsluhuje mimo jiné i celou jižní část Brna, po zaniklé Bakešově nemocnici. Na radnici opakovaně probíhalo jednání u náměstkyně pro zdravotnictví, paní Ing. Bohuňovské, kde celý tým anesteziologů osobně deklaroval, že je připraven se vrátit, pokud dojde ke změně vedení nemocnice. Opakovaně probíhala jednání s primáři, na kterých bylo vedení radnice podrobně informováno o situaci. Rada města Brna však dosud nedokázala rozhodnout o žádném plánu, který by situaci pozitivně řešil. Naskýtá se tedy otázka, zda toto všechno není záměrem vedení města. Pokud by tomu tak bylo, je to postup směřující proti brněnským občanům a současně nepochopitelné plýtvání prostředky, které na nemocnici byly v minulosti vynaloženy. Její finanční ztráta s odkládaným řešením hrozivě narůstá.   

Jménem klubu zastupitelů KDU-ČSL Vás pane primátore žádám, abyste začal jednat, protože každý další den prodlužování současného neúnosného stavu ohrožuje budoucnost nemocnice a především zdraví jejích pacientů – občanů města Brna.        

Vážený pane primátore, čekáme na Vaši odpověď a na to, že se zasadíte, aby město Brno mělo dále fungující městskou nemocnici. Nesete za to plnou zodpovědnost.

S pozdravem

MUDr. Daniel Rychnovský, předseda klubu KDU-ČSL Brno-město