Jak třídit smysluplně odpad VII.

Datum: 09/07/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

V uplynulých šesti číslech našeho zpravodaje jsem se postupně zabýval tříděním plastů, papíru, skla, textilu, drobného elektroodpadu a bioodpadu.

Dnes bych se chtěl ještě pro doplnění věnovat ekodvorům, zejména tomu našemu.

Bohunický ekodvůr se nachází na ulici Ukrajinská 2, za budovou hasičky. Patří bez nadsázky k těm nejlépe vybaveným, prostorným, a poté, co jsme opravili příjezdovou komunikaci, i k těm nejhezčím v Brně. Občanům nabízí maximum služeb, a to zcela zdarma.

Je možné zde odevzdat:

Papír a lepenku, plasty, tetrapacky, plechovky, víčka a obaly od pochutin, sklo, oděvy, bytový textil, textil znečištěný nebezpečnými látkami, kovy, biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností, oleje v uzavřených nádobách, nábytek (rozložený na desky), podlahové krytiny, textilní výrobky, matrace, dřevo, zářivky a žárovky, autobaterie, monočlánky, akumulátory, elektrospotřebiče (kuchyňské, zahradní i dílenské), nebezpečné odpady (např. barvy, oleje, kyseliny, zásady, rozpouštědla, pesticidy).
Od 1. června 2021 díky iniciativě 1. náměstka primátorky pana Petra Hladíka, tam můžeme zdarma odevzdat také pneumatiky (s diskem i bez disku).
Dále zde lze uložit za poplatek 1,20Kč/kg suť.

Přesto zůstává odpad, který v našem ekodvoře neberou, a to je: azbest, eternit, bytová jádra a sádrokartony. Tyto věci však lze odvézt do ekodvora na ul. Líšeňská 35.

Náš ekodvůr je zařazen do projektu ReNab, kdy je možné sem odevzdat také nepotřebné věci, které by mohly sloužit dál. Jde o vybavení domácností, kuchyně, dílny (kromě čalouněných věcí a elektroniky). Tyto věci jsou dále prodávány novým zájemcům.  Vybrané peníze pak jdou na posílení zeleně v Brně. Za 5 let trvání projektu se takto vybralo skoro 800 tisíc Kč. Zánovní nábytek (stoly, židle, skříně, ložnice) jsou rozdávány lidem v nouzi.

Tímto příspěvkem celý seriál o smysluplném třídění odpadu končí. Věřím a doufám, že vám byl a nadále bude k užitku. Moc vás prosím, abyste se v této oblasti chovali rozumně a zodpovědně. My všichni můžeme udělat něco pro naše prostředí, ve kterém žijeme.

Všech sedm článků o třídění odpadu najdete také přehledně na této webové stránce.

Antonín Crha
váš starosta