Jak třídit smysluplně odpad VI.

Datum: 04/06/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

V uplynulých pěti číslech našeho zpravodaje jsem se postupně zabýval tříděním plastů, papíru, skla a textilu, drobného elektroodpadu a bioodpadu.

Dnes bych se chtěl věnovat „černým“ kontejnerům na směsný domovní odpad.

Když jsem se nad článkem zamýšlel, a když jsem o kontejnerech na směsný domovní odpad komunikoval se společností SAKO, nabízela se jednoduchá definice: patří do něj vše, co nelze vytřídit jinam.
Ale tak jednoduše bych to nerad odbyl, a proto se přece jen o některých drobnostech zmíním.

Nevím jak vy, ale já se občas zarazím s konkrétním předmětem v ruce a přemýšlím: Kam s ním? Týká se to hlavně hliníkových lahviček od sprejů a deodorantů, dále konzerv, plechovek, hliníkových folií (alobal), víček od zavařenin…
Ti zodpovědnější z nás tento druh odpadu třídí zvlášť a nosí jej do ekodvora, do kontejneru na kov. Přiznám se, že zatím mezi ně nepatřím. Doma jsme se už ale rozhodli, že všechny tyto věci budeme skladovat a jednou za čas do ekodvora nosit.

Pokud to ale máte jako dosud já, jistě nepochybíte, když tyto kovové věci vhodíte do černého kontejneru. Po spálení v kotli je z popela speciální technologie vytřídí a SAKO nabídne jako druhotnou surovinu.

Do černého kontejneru patří i potravinové zbytky živočišného typu jako maso a kosti. Možná bych je z důvodu zápachu navrhoval vložit do plastového sáčku. Rovněž sem patří i oleje. Doporučený postup je shromažďovat použitý olej do PET lahve a pak uzavřenou lahev s olejem vhodit do kontejneru. Ovšem správnější je jej rovněž odevzdat do ekodvora.

Jak jsem psal v únorovém čísle, patří sem i plastové sáčky a tašky, kelímky od jogurtů a smetany, misky od zeleniny a masa a jim podobné věci. Důvodem je skutečnost, že na tyto věci není na Brněnsku žádný zpracovatel. A tak, když jej nesprávně vhodíme do žlutého kontejneru, stejně je ve spalovně na třídící lince vytřídí ke spálení. Tento postup uvolní značný prostor v našich žlutých kontejnerech a ty pak nebudou přeplněné.

 

Příště se zaměřím na ekodvůr.
Antonín Crha
váš starosta