Jak třídit smysluplně odpad V.

Datum: 06/05/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

V uplynulých čtyřech číslech našeho zpravodaje jsem se postupně zabýval tříděním plastů, papíru, skla a textilu.

Dnes bych se rád zmínil o kontejnerech na drobný elektroodpad (červených) a bioodpad (hnědých).

Červené kontejnery na drobný elektroodpad máme v Bohunicích tři – blízkosti kuchyně ZŠ Vedlejší, na ul. Souhrady a na ul. Arménské.

Tento sběr a provoz kontejnerů jako jediný nezajišťuje městská společnost SAKO, ale privátní firma ASEKOL.
Postupně bych rád množství červených kontejnerů v Bohunicích navýšil, ale při posledním jednání s uvedenou firmou jsem se dozvěděl, že mají nové instalace kontejnerů pozastaveny.
A co do těchto kontejnerů patří?
Už podle jejich pojmenování je zřejmé, že „Drobný elektroodpad“ – tzn. holící strojky, fény, mobily, drobné ruční elektronářadí, mixéry, kulmy, baterie…, tedy jednoduše řečeno drobná elektronika, která projde vhazovacím otvorem. Kontejner není určen pro zářivky, televize, monitory, mikrovlnné trouby… Pro tato rozměrnější zařízení máme k dispozici ekodvůr.

Hnědý kontejner na bioodpad.

V polovině dubna začalo ve městě Brně nově rozmísťování hnědých kontejnerů o velikosti 240 l na biologicky rozložitelný odpad z domácností, tzv. bioodpad. S náměstkem primátorky pro životní prostředí panem Hladíkem, který tuto službu inicioval a prosadil, jsme se domluvili, že v Bohunicích budou kontejnery „na zkoušku“, na následujících stanovištích: Arménská, Čeňka Růžičky x Lískovecká, Neužilova, Souhrady a Uzbecká.

Co do bio popelnic PATŘÍ? Kuchyňský bioodpad – zbytky potravin POUZE(!) rostlinného původu, slupky a zbytky zeleniny a ovoce, jádřince, pecky, ale i čajové sáčky (pokud nejsou plastové), kávový odpad…

Do bio popelnice rozhodně NEPATŘÍ: živočišné zbytky jako např. maso, oleje, tuky, kosti, mléčné výrobky, stavební odpad, textil, cigarety, popel a zejména plasty, kovy, sklo a směsný komunální odpad, ale také skořápky od vajec a ořechů a slupky od banánů. Poslední tři jmenované složky (skořápky, ořechy a slupky od banánů) sice běžně do zahradních kompostérů patří, ale proces kompostování v Černovicích je velmi zrychlený (cca 6 měs.) a tyto suroviny se za tak krátkou dobu nestihnou rozložit.

Je absolutně nutné, abychom do těchto kontejnerů nedávali bioodpad v igelitových sáčcích, ba ani v novinovém papíru (typicky zabalené slupky od brambor). Pokud dojde ke vhození věcí, které do kontejneru nepatří, bude znehodnocen celý obsah a tento pak musí být vyvezen do spalovny ke spálení.

Kontejnery se budou vyvážet 1x týdně do Centrální kompostárny v Černovicích.

Zejména tyto kontejnery na bioodpad budou v režimu přísného sledování. Jde mi i o to, jestli se z nich v parném létě nebude šířit zápach, a jestli jsme schopni do něj dávat jen to, co do nich skutečně patří.

Příště bych se chtěl věnovat „černým“ kontejnerům na směsný domovní odpad.
Antonín Crha
váš starosta