Z historie Bohunic CXXXII.

Datum: 06/05/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

První květen byl v minulosti vždy dnem prvomájových „dobrovolně-povinných“ průvodů.
Jednalo se o masové pochody středem obcí. V našem případě se chodilo už ze Starého Lískovce, neboť Bohunice a Lískovec byly v době totalitního režimu jedním obvodem. Průvody často končily až v centru Brna. Žáci základních škol, pracující, senioři, matky na mateřské, hasiči, vojáci, zemědělci – všichni se tehdy účastnili průvodu. Tedy, v některých případech spíše museli účastnit.

 

Foto je z prvomájového průvodu z roku 1975. Průvod přichází ze Starého Lískovce a jeho čelo právě dorazilo ke křižovatce ulic Hraničky, Havelkova a Neužilova.

 

Antonín Crha

Foto A. Tošnar.