2011/02 Prázdné místo

Datum: 02/02/2011 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Na začátku letošního roku zemřel v Bohunicích tragicky mladý muž. Neznal jsem ho, ale znal jsem některé jeho přátele. Těch, kterým bude chybět a kteří ho měli rádi, je hodně. Přišlo se jich s ním rozloučit více než stovka. Rozlučkovou místností zněla rocková hudba. Nebylo třeba žádných slov. Vše potřebné za řečníka sdělila známá melodie. Při úvodních textech písně skupiny Olympic „Kolik mám ještě dní, než přijde poslední…“ málokdo z přítomných udržel slzy. Plakala děvčata, plakali i muži. Nikdo se za slzy nestyděl. Stál jsem tam spolu s jeho přáteli a truchlící rodinou a v duchu se modlil za duši toho mladého muže, který odešel tak nečekaně na věčnost. Zůstalo nám tady po něm prázdné místo.
S přibývajícím věkem jsme stále častěji přítomni okamžiku, kdy nám odchází někdo z těch, které jsme měli rádi. Po každém z nich zůstane nějaké prázdné místo. Všichni jsme to zažili a zažijeme to ještě mnohokrát. Čas sice zhojí každou bolest, vzpomínky ale vymazat nemůže. Právě vzpomínka na to pěkné, co jsme s naším blízkým prožili, nám zůstane. Ale „prázdné místo“, které zde po něm zbylo, to nemůže zaplnit nikdo jiný…
                                Antonín Crha
                                místostarosta