Jak třídit smysluplně odpad III.

Datum: 08/03/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Modré kontejnery

V lednovém čísle zpravodaje jsem shrnul všeobecné informace k třídění odpadu a cenu, kterou za třídění platíme.
V únorovém čísle jsme si podrobně rozebrali „žlutý“ kontejner a vše, co do něj patří a případně v něm naopak být nemusí.

Slíbil jsem, že se dále zaměřím na „modrý“ kontejner na papír.
Modrý kontejner je bezpochyby právě tím kontejnerem na tříděný odpad, který bývá nejvíce přeplněný a působí na své okolí velmi nehezky.

Trochu jsem pátral po nějakých číslech.

Ze společnosti SAKO Brno, a.s. jsem získal informace, které říkají, že v době pandemických restrikcí vzrostlo množství vytříděného papíru o 28% oproti roku 2019. V číslech je to celkem 6 839,67t. za rok 2020. Každá covidová vlna loňského roku přinesla zhruba 10% nárůst návozu oproti průměrům z předchozích let, prosinec dokonce více o celou čtvrtinu. Kvůli přetékajícím kontejnerům byl posílen svoz a úklid o jednu posádku.

Papír jako surovina je recyklovatelná až 7x. Pak už jsou vlákna papíru tak malá, že je znovu nelze použít. A jak poznáme, pokolikáté je už papír recyklovaný? My asi nijak. A asi to ani pro třídění nepotřebujeme vědět.

Ale co potřebujeme vědět je, co do modrého kontejneru nepatří.

Z hlediska další recyklace je nezbytné, aby se nejednalo o papír špinavý, mastný, a se zbytky potravin. Mastná krabice na pizzu, ev. ještě s nedojedeným kouskem uvnitř, umaštěné podtácky, použité papírové kapesníčky, či hygienické potřeby – to jsou nejčastější nedostatky třídění. Ke třídění jsou rovněž nevhodné veškeré účtenky, jízdenky, parkovací lístky, platíčka od léků, „papírové“ kelímky od nápojů a „papírové“ pleny. Tyto věci totiž kromě papíru obsahují také příměsi plastu, proto patří do černé popelnice.

Nově můžete do modrého kontejneru vhodit plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru. Prosím nevhazujte ruličky do záchodové mísy, i když výrobce uvádí, že to možné je! Rozpuštěný papír pak doputuje do čističky a zde jej musí zase někdo z vody odstranit.
A samozřejmě do modrého kontejneru nepatří žádné plasty. Proto, když nesete papír v plastovém pytli, vysypte ho do modrého kontejneru a pytel vhoďte do sousedního černého kontejneru.

A nyní největší problém s kartony. Stále znovu dochází k tomu, že je do kontejneru vhozena nesešlápnutá krabice, která zaplní celou, nebo velkou část nádoby. Ostatní pak nemají pro svůj papír místo.
Prosím, když máte krabici, jedno jakou, v klidu si ji doma důkladně sešlápněte, nebo ještě lépe nařežte na menší kousky a do kontejneru ji vhoďte rozloženou. Šetříte tím místo v kontejneru, samozřejmě náklady na svoz a v neposlední řadě přispíváte ke vzhledu svého okolí.

Níže je obrázek, jak by to vypadat nemělo: prázdné, velké, nesešlápnuté krabice.

Chtěl bych vás poprosit, respektujme prosím tyto jednoduché pokyny. Jedině tak můžeme pomoci životnímu prostředí. Nerespektování těchto jednoduchých zásad naopak životnímu prostředí škodí.
Příště si povíme něco o kontejnerech na sklo.
Antonín Crha
váš starosta