Z bohunického zpravodaje 3/2021

Datum: 08/03/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Blíží se nám opět jaro

Milí přátelé,

měsíc březen už bývá často zahrnován mezi jarní měsíce, i když 2/3 března patří stále ještě do zimy. Začátek jara je lehce proměnlivý a letos přijde 20. března. Astronomové stanovili jeho počátek přesně na 10 hodin a 37 minut dopoledne. Nevím jak vy, ale já se na jaro těším.

Nové parkoviště u ZŠ Arménská

Rodiče, kteří doprovází své děti do ZŠ Arménská, nebo vy kteří jste měli v poslední době cestu kolem ZUŠ Amerlingova, jste si jistě všimli, že zde přibylo 5 parkovacích míst a otočna. Je to příspěvek k bezpečnosti dětí, které navštěvují ZŠ Arménská. Stává se totiž, že rodiče, kteří vozí své děti do školy autem, často celou ulici nazpět couvají, nebo se otáčejí mezi dětmi na prostranství před školou. Tomuto jsme chtěli zabránit. Proto vznikla tato nová parkovací místa. Myšlenka jejich výstavby byla součástí dlouhodobého projektu velkého města Brna „Bezpečná cesta do škol“. Investorem byl soukromý subjekt. Z důvodu zvýšené bezpečnosti bude do silnice u vysokého modřínu instalována mechanická zábrana znemožňující vjezd aut až na prostranství před školou.
Věřím, že tato opatření přispějí k většímu bezpečí našich dětí.

Anketa o název budovy DPS na ul. Pod Nemocnicí

Již několikrát jsem zmínil, že byla dokončena celková rekonstrukce budovy Pod nemocnicí 25. V budově vzniklo 16 nových bytových jednotek určených pro seniory a imobilní občany, jednotřídní mateřská škola a tři sály pro komunitní scházení.
Protože je velmi nepohodlné psát a říkat v souvislosti s budovou celou její adresu a současně nelze použít název Dům pro seniory, protože budova neslouží jen jim, vyhlašujeme anketu o název tohoto zařízení – víceúčelové budovy. Anketa bude dvoukolová. V měsíci březnu – do 15.3. 2021 budeme sbírat vaše návrhy na pojmenování. V měsíci dubnu pak ze zaslaných návrhů, formou hlasování, vyberete vítězný název.

V prvním kole můžete své návrhy na pojmenování zasílat do 15.3. na můj email crha@bohunice.brno.cz.
Obdobnou výzvu najdete i v článku pana místostarosty. A je jedno na který email svůj návrh pošlete.

Hřiště Souhrady

Jak jsem slíbil v minulém čísle zpravodaje, představuji projekt rekonstrukce hřiště při ulici Souhrady.
Řešené území zahrnuje oplocené hřiště a asfaltovou plochu s lavičkami mezi hřištěm a chodníkem. Do této plochy budou nově zasazeny stromy a instalovány vhodné lavičky.
Hřiště samotné je koncipováno zcela nově. Snaha byla, aby bylo originální, nikde v blízkém okolí se neopakující. V Bohunicích bylo totiž v minulosti vybudováno hned několik hřišť, se stejnými herními prvky.
Dominantou hřiště bude, v jeho rozšířené části, unikátní prolézačka ve tvaru letadla. Ve spodní, užší části, pak soubor prolézaček a herních prvků zakončených skluzavkou. Samozřejmě nechybí pískoviště a menší, samostatně stojící „houpadla“.
Vizualizaci hřiště najdete níže.

Registrace na očkování COVID 19

Zůstává v platnosti moje nabídka pro seniory nad 80 let, kteří by se chtěli nechat očkovat a nemají možnost se sami zaregistrovat. Nabízím vám pomoc. Kdo máte problémy, spojte se se mnou. Rád vám pomohu. Tel. 724 150 608.

Milí přátelé,

s jarem přichází i sluníčko a s ním obvykle také lepší nálada. Zachovejme si dobrou mysl, naději a chuť se usmívat. Všímejme si i hezkých věcí. S novým ročním obdobím přece přichází nový život a nový začátek…

Těším se na další setkávání s vámi.

Antonín Crha

váš starosta