Z historie Bohunic CXXX.

Datum: 08/03/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V minulém čísle bohunického zpravodaje připomněl Ing. Ptáček 120. výročí vzniku zahradnické školy v Bohunicích.

Proto jsem pro dnešní, sto třicáté, pokračování našeho historického okénka vybral pohlednici původní budovy školy.
Pravda, škola v době svého vzniku v roce 1901 ještě nesídlila v Bohunicích, ale na Vídeňské ulici. Kroniky uvádí, že do nově postavené budovy na ul. Lány se škola nastěhovala: „…v pondělí 20. července 1903…“

Pohlednice byla odeslána krátce po otevření bohunické školy a jedná se o vůbec nejstarší snímek budovy, který se mi podařilo najít.
Škola je na snímku zachycena ze spodní – jižní strany.
Zajímavostí je, že na pohlednici je naše obec uvedena ještě s se starým názvem „BOHONICE“.

Antonín Crha

Zdroj foto: soukromý archív autora článku