Rekonstrukce tramvajového tělesa v Bohunicích

Datum: 17/02/2021 | Kategorie: Aktuality, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Výstavba tramvaje do kampusu sebou nese jedno nečekané pozitivum. Dopravní podnik města Brna při té příležitosti kompletně zrenovuje tramvajové těleso probíhající Bohunicemi.
Technická zpráva je níže. Podstatný fakt je skutečnost, že budou použity prvky a materiály výrazně snižující hluk.

Cituji ze zprávy ze strany 3:
Zásadním příspěvkem pro snížení hlukových emisí z tramvajové dopravy oproti stávajícímu stavu je výměna stávajícího svršku s tuhým podkladnicovým upevněním za nový svršek z kolejnic upevněných k bezpodkladnicovým pražcům pružnými upevňovadly Skl14. Jako doplňující opatření pro snížení emisí hluku z tramvajové dopravy je v projektu navržena instalace pryžových bokovnic na kolejnice, a sice za zastávkou Krematorium až po konec opravovaného traťového úseku.
Termín: květen – říjen 2021