Dědictví anebo O čem také musí rozhodnout bohuniční radní

Datum: 18/01/2011 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Na svém 5. zasedání Rady městské části Brno – Bohunice řešili naši radní zajímavý případ.

Bylo po nás požadováno rozhodnutí zda přijmout jako dědictví podíl 1/30 ze dvou pozemků v Horních Věstonicích. Náš podíl byl cca 45m2 v odhadní ceně 101,40Kč. Dědici jsme se stali poté, co jsme zesnulému Romanu K. vypravovali a hradili pohřeb. Zemřel totiž na našem území (v Bohunické nemocnici) a příbuzní se k němu nehlásili. V takových případech musí pohřeb zaplatit obec.

Nakonec jsme rozhodli, že se k dědictví přihlásíme. Uvidíme, jaký bude další vývoj.