Ing. Antonín Crha

Bohunický rozpočet 2021

Bohunický rozpočet aneb jak budeme hospodařit v r. 2021

Bohunické zastupitelstvo na svém zasedání dne 16. prosince 2020 schválilo rozpočet naší městské části pro letošní rok 2021.
Byť se to odehrálo bez účasti „televizních kamer“ J, jako například schvalování vládního rozpočtu, svůj velký význam pro Bohunice tento akt bezpochyby má.
Jednání proběhlo tentokrát v sále hasičské zbrojnice. Důvodem byla vládní protiepidemická nařízení a potřeba zachování větších rozestupů mezi zastupiteli a následně i s veřejností. I když jsme byli připraveni na větší zájem z řad občanů, veřejnost nakonec zastupovala jen jedna z vás.

A co že jsme to vlastně schválili?

Rozpočet Bohunic je jak na příjmové, tak i na výdajové stránce ve výši 106mil. Kč. Tedy od nikoho si nic nepůjčujeme a obec nijak nezadlužujeme. Tak tomu bylo v Bohunicích ostatně vždycky. Bohunice jsou městskou částí, která žádné dluhy nemá.
Letošní rozpočet poprvé v historii Bohunic překročil částku 100mil. Kč. Je to dáno zejména skutečností, že se nám v závěru minulého roku podařilo získat téměř 26.000.000Kč účelově vázaných dotací.
Jak jsem psal v minulém čísle, naší největší letošní investicí bude generální rekonstrukce kuchyně v ZŠ Arménská za téměř 19.000.000Kč. Dostali jsme také dotaci 8.500.000Kč na rekonstrukci radnice. Proběhne kompletní přestavba dětského hřiště na Souhradech za 6.000.000Kč. V rozpočtu máme také téměř 1.800.000Kč za vybudování a rekonstrukci kontejnerových stání. Dále počítáme s výstavbou dalších parkovacích míst na ulici Švermova a tradičně s opravou některých účelových komunikací. Zejména v této oblasti je možné pozorovat postupné a výrazné zlepšování. I když se jedná řekněme o „menší částku“ cca 700.000Kč ročně, podařila se již opravit řada chodníků, přístupových schodišť a cest k bytovým domům. Tyto méně významné chodníky, které nám byly před asi 4 lety svěřeny, zažívají konečně obnovu a potřebnou péči. Do té doby se jim nikdo nevěnoval, protože na ně nebyly v rozpočtu města Brna vyčleněny žádné, nebo jen zanedbatelné finanční prostředky.
Tím samozřejmě výčet oprav a rekonstrukcí nekončí. Další jsou finančně menšího objemu, a tak vás o nich budu informovat až přijde „jejich čas“.

 

Rekonstrukce budovy Domu pro seniory „DPS“

Ti z Vás, kteří bydlíte na ulici Pod Nemocnicí v blízkosti budovy bývalé mateřské školy jste mohli celý rok sledovat, jak probíhá její přestavba. Z původní budovy zbyl jen základní skelet. Vše ostatní bylo vybouráno a vystavěno znovu.

V současné chvíli je přestavba hotová. Budova byla nadstavena o třetí patro. Vzniklo v ní 16 malých bytů pro seniory a imobilní občany. Přízemí je rozděleno na dvě poloviny. V jedné je umístěna jednotřídní mateřská škola, druhá bude sloužit jako centrum pro setkávání seniorů, maminek a dětmi a dalších skupin. Obdobně je rozdělena i zahrada. Součástí tohoto velkého projektu je samozřejmě i řada nových parkovacích míst. Věřím, že tato stavba nejen splní svůj účel, ale bude současně i místem, které udělá naše Bohunice zase o něco hezčím místem k životu.
Nyní před námi stojí úkol nalézt nejvhodnější způsob provozování mateřské školy a uvedeného centra. To už jsou ale úkoly z kategorie spíše těch radostných J.

 

Milí přátelé,

v době, kdy píšu tyto řádky je krátce před vánočními svátky. Koronavirová situace v naší zemi se opět zhoršuje a nejrůznějších opatření znovu přibývá.
S Novým rokem vstupujeme do roku 2021. Jaký bude nevíme. Můžeme jen doufat, že lepším.
S datem 1.1. každoročně, vždy znovu přichází naděje na nový začátek. Tak je tomu jistě i letos. Nepřehánějme to s předsevzetími. Většinou na ně brzy zapomeneme. Na co však nezapomeňme jsou naši blízcí, rodina, dobří přátelé… Ty nám nikdo a nic nevezme. Mysleme na sebe navzájem, povzbuzujme a podporujme se. Jestliže se nemůžeme setkávat osobně, hledejme kreativně možnosti jak „být spolu“. Využívejme moderní techniku i pro kontakt s našimi staršími členy rodiny. Ať se nikdo nemusí cítit opuštěný na osamělý. Dělejme co můžeme, ať zaženeme smutek a obavy.

Nový rok 2021 ať je pro nás všechny rokem dobrých zpráv a nové naděje.

Těším se na další setkávání s vámi.

Antonín Crha

váš starosta

Exit mobile version