Z historie Bohunic CXXVII.

Datum: 12/01/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Prosinec neodmyslitelně patří k období zimy. S ní jsou spojeny zimní radovánky jako sáňkování, lyžování a bruslení. Asi ne všichni víte, že Bohunice mívaly také sokolovnu a působila zde velmi aktívní organizace Sokol. Bohužel, sokolovna byla, z důvodu výstavby tramvaje, zbořena. Pro naše dnešní, sto dvacáté sedmé, pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral obrázek venkovního hřiště sokolovny, na kterém se v zimě bruslilo a hrávaly se zde hokejové zápasy. Foto je právě z jednoho takového zápasu z r. 1958. Mnoho o této fotografii nevím. Snad jen to, že jedním z hráčů je náš starousedlík, pan Jan Sobola J.

Antonín Crha

Zdroj foto: soukromý archív autora článku