Ing. Antonín Crha

Z historie Bohunic CXXV.

Dne 26.9.2020 měly proběhnout bohunické Svatováclavské hody. Proto jsem pro dnešní, sto dvacáté páté, pokračování seriálu Z historie Bohunic vybral obrázek ze starých bohunických hodů. Je konkrétně z 5.7.1945 a vztahuje se k patronům Bohunic sv. Cyrilu a Metodějovi, kterým je zasvěcena naše bohunická kaplička.
Fotka není vzhledem ke svému stáří právě kvalitní, ale vše podstatné je na ní vidět. Zejména bych upozornil na rohovou budovu v její zadní části. Jedná se o dnešní restauraci Švejk.

Antonín Crha

Zdroj foto: soukromý archív autora článku

Exit mobile version