Informace o Bohunicích – zpravodaj MČ

Datum: 05/10/2020 | Kategorie: Články, Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Nová kontejnerová stání na tříděný odpad

Třídit vlastní domovní odpad je velmi záslužná a přírodě prospěšná aktivita. Těší mě, že těch, kteří třídí, stále přibývá. Ne, nechci zde rozebírat, jak bychom měli třídit správně – aby to bylo skutečně prospěšné a kontejnery se nezahlcovaly zbytečnostmi.

Spíše mi jde o to, že máme v Bohunicích barevné kontejnery skoro na každém rohu a tzv. „kontejnerový smog“ začíná být velmi obtěžující. Jednak kontejnery zavazí na silnicích a chodnících, a také je to prostě nevzhledné.
Proto jsme na radnici rozhodli, že vybudujeme malá „centra“ – tzn. místa, kde budou kontejnery na tříděný odpad pohromadě v maximálně možné „šíři sortimentu“.

První se již budují a do konce letošního roku jich postavíme pět. Budou na ulicích: Arménská, Čeňka Růžičky, Neužilova, Souhrady a Uzbecká. Na každém takovém místě by měl být prostor na dva kontejnery na plast (žluté), další dva na papír (modré), „zvon“ na sklo, kontejner na drobný elektroodpad (červený) a také kontejner na textil. Tam, kde to bude možné, by měla být i případná rezerva pro zatím nespecifikovaný druh tříděného sortimentu.
Okolní plochy kolem těchto nových stání budou osázeny keři tak, aby byly kontejnery v maximální možné míře skryty.
Věřím, že tento krok je správným směrem jednak pro přírodu samotnou, ale také pro vzhled našeho okolí.
Tím však práce na kontejnerových stáních nekončí. Letos se věnujeme i několika dalším stanovištím na smíšený domovní odpad – tzn. stanovištím pro černé kontejnery. Konkrétně se jedná o ulice a domy: Ukrajinská 15, Švermova 6 a 8, Okrouhlá 2, 14, 17, 22 a Spodní 16. Těchto sedm kontejnerových stanovišť bude nově upraveno, vybudováno nebo i rozšířeno.

 Rekonstrukce prostoru kolem obchůdků v OC Kalinka

V druhé polovině září začala rozsáhlá rekonstrukce prostoru kolem obchůdků v OC Kalinka. Stavební práce samozřejmě komplikují běžný život a pohyb v této lokalitě. Omezují přístup do obchodů a na radnici. Nicméně jak radnice, tak i všechny obchůdky budou po celou dobu rekonstrukce přístupné.
Možná bych v této spojitosti položil otázku, na kterou si vzápětí i odpovím : Jestlipak si dokážeme uvědomit, které obchůdky zde máme? Na pozemcích ve správě městské části se rekonstrukce dotkne prodejny instalatérských potřeb, prodejny oděvů, bezobalového obchodu, kadeřnictví, trafiky a papírnictví–zlatnictví. Nedotkne se květinářství. Plocha ve vlastnictví společnosti Ahold – Albert opravována nebude. Tato společnost se k našemu projektu bohužel nepřipojila.

Suchý strom na zastávce Běloruská

Jak jste možná zaznamenali, na zastávce tramvaje Běloruská uschla borovice. Moc nás to mrzí. O to víc, že to zdaleka není jediný uschlý strom v Bohunicích. Jen v okolí této zastávky už byly majitelem pozemků (Dopravním podnikem města Brna) vykáceny další čtyři stromy. V celých Bohunicích nám letos celkově uschlo kolem 40 stromů.
Samozřejmě jsem zjišťoval proč se tak děje. Odborníci se shodují na tom, že je to jednorázovým skokovým poklesem spodních vod, na který nejsou stromy schopny okamžitě zareagovat adekvátním dorůstáním kořenů. A tak se vlastně ocitají na suchu. Zejména borovice tím trpí nejvíc.

Borovice na zmíněné zastávce tak uhynula přesto, že se jí v letošním roce výrazně zlepšily životní podmínky. Původní, dokonale udusaná hlína, přes kterou povrchová voda jen odtékala a neprosakovala, byla nahrazena vodopropustným štěrkem a povrchovou, rovněž propustnou pryží. Přesto je možné, že také stavební práce mohly mít svůj podíl na zhoršení zdraví stromu. Odborníci to však odmítají. Tvrdí, že borovicím redukce povrchových kořenů neškodí. Hlavní zásobu vody si berou přes kořen vedoucí kolmo dolů. Další významný faktor, který je v neprospěch stromů na zastávce tramvaje, je jejich věk. V našich podmínkách mají jehličnany životnost cca 50 let. Zastávka byla budována v polovině 70. let 20. stol. Stromy jsou tedy téměř na hranici své životnosti.
Na základě těchto informací jsem si začal více všímat stromů v našem okolí. Bohužel u některých borovic a modřínů jsou patrné stopy „rezavění“ jehličí, takže se obávám, že nám postupně začnou usychat i další jehličnany.
Zmíněná borovice na zastávce tramvaje bude samozřejmě nahrazena stromem novým.

Více informací na toto téma najdete uvnitř zpravodaje v článku předsedy Komise pro životní prostředí, zastupitele pana Vlastimila Halfara.

Milí přátelé,

začal nám podzim, který je opět „jaksi podivný“. Znovu máme nařízeno nosit roušky, znovu nás denně straší negativní zprávy o koronaviru.

Nenechejme se přehnaně zneklidňovat. Nepodléhejme panice, strachu a úzkosti. To by mohlo mít na náš život a zdraví mnohem negativnější dopad než samotný covid, který drtivá většina nakažených zvládá s jen slabými příznaky (a někteří dokonce i bez příznaků…). Život je krásný a stojí za to se z něj radovat. A tak vám přeji, aby každý nový den, týden, měsíc …, byl pro nás všechny časem nových nadějí, radosti a nového začátku.

Těším se na naše další společná, nejlépe už bezroušková, setkávání.

Antonín Crha

váš starosta