Z historie Bohunic CXXIV.

Datum: 07/09/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Pro dnešní, sto dvacáté čtvrté pokračování seriálu Z historie Bohunic, jsem vybral obrázek z vítání občánků. Je z roku 1978.

Tato tradice vítání občánků přetrvala do současnosti.

Vy, kteří jste vítání svého dítka na naší radnici zažili, si možná povšimnete kolébky, ve které dítko leží. Ano, je to stejná kolébka, která se používá dodnes.
Zdroj foto: soukromý archív autora článku

Antonín Crha