Bohunice – informace na prázdniny

Datum: 03/07/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Plánované stavební akce v Bohunicích

Uplynulý čas byl hodně poznamenán problémy s koronavirou epidemií, která mimořádně zasáhla do veřejného života. Omezení, která nám nařídila vláda, pomalu končí a my se vracíme do běžného života. Minulý měsíc nás zase velmi zaměstnával návrh nového územního plánu, který generuje pro Bohunice v budoucnosti neúměrné, nejen dopravní zatížení – kolem 15.000 – 20.000 nových obyvatel, nebo nám tu likviduje významné plochy městské zeleně! Všichni jsme měli možnost proti těmto změnám podat připomínky a trochu „zabojovat“, aby negativní dopad na náš život byl co nejmenší.
Bohužel nepatří dotčené pozemky a plochy, o které se jedná naší obci. Proto i bohunická radnice může pouze protestovat a změny připomínkovat, což vytrvale děláme. A k témuž zveme i vás.
Časem se ukáže, kolik se nás ozvalo a jaký to mělo dopad. Věřím a doufám, že pozitivní.
Kdo z vás chodí kolem ZŠ Arménská dolů na ul. Lány, jistě si všiml celkově opraveného chodníku. O opravu hodně rozbitého povrchu a vystupujících kanálů jsme usilovali asi 4 roky. Nakonec se podařilo přesvědčit správce chodníku – společnost Brněnské komunikace, že je oprava nutná. Myslím, že se práce povedly.
Ani v době „koronavirové“ jsme nezaháleli a připravovali nové stavby a rekonstrukce. Některé už jsou hotové např. příjezdová cesta k ekodvoru, která nahradila rozbitou „panelku“ nebo rekonstrukce prostoru zastávka tramvaje Běloruská. Podle vašich ohlasů se obě stavby povedly. Obzvláště rodiče s dětmi si pochvalují „mamuta“, jak byla dětmi pojmenována skluzavka s domečkem na uvedené zastávce.
Další akce chystáme.

Z těch větších bych rád zmínil již vícekrát komentovanou rekonstrukci prostoru kolem obchůdků v OC Kalinka. Podle projektové vizualizace by zde mělo vzniknout další hezké prostranství, které bude zvát k oddychu, zastavení se, posezení…

V MŠ Amerlingova proběhne generální rekonstrukce kuchyně. Současná je již za hranicí životnosti, a tak doufáme, že po prázdninách budou mít děti uvařené jídlo již v novén zařízení. Po prázdninách patrně nepoznají své třídy také děti v MŠ Uzbecká, protože projdou kompletní rekonstrukcí, včetně nového nábytku. Podobný projekt jsme již realizovali v MŠ Švermova a výsledek se hezky vydařil.

Několik menších akcí proběhne i téměř ve všech ostatních školských zařízeních v naší MČ.

 

Místa pro třídění odpadu

Jak jste možná zaznamenali, pokračujeme v opravách dalších kontejnerových stání. Našim cílem je postupně opravit všechny. Ale nejde to hned a najednou.
Rádi bychom také vybudovali místa, kde budou kultivovaně a snad i hezky umístěny kontejnery na tříděný odpad. Máme připraveno 6 projektů pro 6 lokalit. Letos bychom rádi realizovali tři. Na ulici Arménská, na ulici Souhrady a na ulici Neužilova. Každé stanoviště je projektováno na 2 kontejnery pro plast a pro papír, dále na „zvon“ na sklo, kontejner na textil a konečně v Bohunicích nově i červený kontejner na drobný elektroodpad.
Věřím, že tak významně přispějeme ke snížení chaotického umístění „barevných“ kontejnerů v Bohunicích a pomůžeme životnímu prostředí.

 

Konec prodeje roušek

Jak zmiňuji výše, koronavirová opatření jsou pomalu rušena, a spolu s nimi klesá i potřeba a zájem o roušky. Na konci června jsme proto ukončili prodej roušek v obchůdku Bezobalový prodej v areálu OC Kalinka. Děkuji tímto majiteli obchodu, že se ochotně ujal prodeje roušek, poté co nám vandal zničil zapůjčený rouškomat.

 

Autokino

Možná si pamatujete, že jsme plánovali v měsíci květnu uspořádat na parkovišti OC Kaufland letní autokino. Vzhledem k mimořádným opatřením se akce nemohla uskutečnit. Ale myšlenku jsme neopustili, jen jsme přesunuli termín realizace. Nově se tedy můžete těšit na čtyři čtvrtky v měsíci srpnu. Každý čtvrtek jiný film. Vstup bude zdarma. Bližší informace najdete v pozvánce na jiném místě zpravodaje.

 

Milí přátelé,

přeji Vám krásné slunečné, letní dny a pohodový prázdninový odpočinek. Těším se na naše společná setkávání…

 

Antonín Crha

váš starosta