2003/12 – Pro sociální dávky mimo úřední hodiny?

Datum: 31/08/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

I méně pozornému občanovi, který prochází kolem radnice naší městské části nemohlo uniknout, že prodělala velkou změnu. Patrně nejnavštěvovanější sociální odbor se po rekonstrukci objektu přesunul do přízemí blíže k občanům. Bezbariérový přístup vítají zejména maminky s kočárky a handicapovaní spoluobčané. V obecně známé úřední hodiny (po a st. od 800 do 1730hod) bývá na tomto pracovišti poměrně rušno. To nám mimo jiné potvrdila i vedoucí odboru pí. JUDr. Olga Kryštofová Ph.D.: „Ano, pracoviště je skutečně značně vytížené a to i přesto, že se jedná spíše o dávky pro mimořádné životní situace. Nestává se ovšem, že bychom našim potřebným občanům nestihli nebo nezvládali v uvedenou úřední dobu pomoci“.
Přesto se našel občan, který asi „potřeboval“ velmi nutně některou z poskytovaných dávek vyřídit nejen mimo úřední dobu, ale dokonce v nočních hodinách. Se svou záležitostí přišel v noci ze čtvrtka 23. 10. na pátek 24.10. Zjevně odmítal akceptovat, že dveře úřadu jsou zavřené a snad ve snaze dostat se dovnitř je rozbil. Předběžná škoda, kterou způsobil je cca 10.000,-Kč. Dejme opět slovo vedoucí sociálního odboru: „Moc nás to mrzí. V takto „naléhavém“ případě bychom mu jistě a rádi pomohli i mimo úřední dobu, třeba i v pátek v průběhu dne“.
Položme si otázku: Co může obec za 10.000,-Kč udělat pro občany? Slovo má vedoucí technického odboru pí.Ilona Kašparovská: „Zasadit několik stromů a keřů, posekat větší trávník, vyměnit písek v několika pískovištích, natřít dětské prolézačky, vyčistit část území od psích exkrementů, opravit kus fasády po řádění sprejerů, opravit někde chodník nebo díl silnice.“
Já dodávám: „Uspořádat hezkou výstavu, besedu s dobrým člověkem, diskotéku pro mladé i starší, pořídit ceny a odměny pro vítěze několika soutěží, nakoupit knížky do knihovny nebo míče pro sportovce.
Pane „Hrdino“ mrzí nás, že kvůli Vám to nebudeme moci udělat.

Crha Antonín
místostarosta MČ